SOSYAL SERMAYENİN İNOVASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN İNCELENMESİ: MEKANSAL EKONOMETRİK ANALİZ


KILIÇ M. E., KOÇYİĞİT A.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.50, pp.95-120, 2017 (Peer-Reviewed Journal)