Siyasi Partilerin Teknolojik Türü Olarak E-Parti: Türkiye için Bir Model Önerisi


YILDIRIM U. T.

1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.720-728

  • Basıldığı Şehir: Malatya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.720-728

Özet

Demokratik rejimlerin vazgeçilemez kurumlarından biri olan siyasi partilerin tarihi, demokrasi kadar uzun değildir. Araştırmacıların üzerinde mutabık kaldığı tarih olarak 19. yüzyıl, siyasi partilerin bugünkü anlamıyla siyasal rejimlerde yerini aldığı dönem olarak ifade edilebilir. Lakin bu dönemden sonra siyasi partilerin anlamları, işlevleri, yapıları ve türleri önemli değişiklikler geçirmiştir. Bu değişimleri de birey yaşamında meydana gelen dönüşümler çerçevesinde deneyimlediği ileri sürülebilir. Deneyimlenen bu değişimlerin bir ayağı da siyasi parti türleri bağlamında ilerlemiştir. Modern dönemde ortaya çıkış şekillerine, organizasyon yapılarına, ideolojik yönelimlerine ve faaliyet alanlarına göre birtakım sınıflandırılmalara tabi tutulan siyasi partilerin, modern dönem sonrası farklı tezahürleri de ortaya çıkmıştır. Modern dönem sonrasında siyasi partileri dönüştüren önemli yenilik ise dünyanın tecrübe ettiği teknolojik gelişimdir. Bu etkinin iki düzeyinden söz etmek mümkündür. İlk olarak, teknolojik araçların gelişmesi sonrasında siyasi partiler teknolojik imkânları kullanarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Teknolojinin bir diğer etkisi ise siyasi partilerin örgütsel ve işlevsel yapısında meydana getirdiği değişikliktir.
Bu bağlamda, geleneksel olarak siyasi partiler, merkez ve taşradaki şubeleri aracılığıyla vatandaşlarla birebir karşılıklı iletişim kuran siyasal organizasyonları ifade etmekteydi. Ancak özellikle internetin gelişmesi ile hemen hemen tüm partiler web sitelerini kurarak vatandaşlara dolaylı olarak da politikalarını aktarmaya başladılar. Bu dönemin, siyasi partilerin geleneksel örgütsel yapısını teknolojinin getirdiği yeni imkânlarla bir arada sürdürdüğü bir geçiş sürecini ifade ettiği iddia edilebilir. Bir sonraki aşamada, özellikle internet kullanımın gün geçtikçe arttığı dikkate alınırsa, siyasi partilerin geleneksel yöntemlerden tamamen izole edilerek yalnızca internet üzerinden faaliyet yürütmesini öngörmek imkân dâhilindedir. Bu iddia üzerinden oluşturulan çalışma, Türkiye özelinde yalnızca internet üzerinden örgütlenen ve faaliyet gösteren elektronik bir siyasi partinin (E-Parti) mümkün olup olamayacağını tartışmaktadır. Öte yandan bu çalışma, siyasi partilerin teknolojik türü olarak E-Partilerin Türk siyasal yaşamına olası etkilerini de belirleme amacındadır. Son olarak çalışma, E-Partinin Türkiye’de kurulması halinde partinin genel yapısının oluşturulması ve faaliyetleri hakkında bir model önerisi sunmaktadır.