AFGANİSTAN, HİNDİSTAN VE PAKİSTAN’IN TARİH ÖNCESİNDE ARKEOLOJİ VE METAL TEKNOLOJİS


Creative Commons License

ÖZMAN R.

Diğer, ss.17-38, 2016

  • Basım Tarihi: 2016
  • Sayfa Sayıları: ss.17-38

Özet

Hindistan ve Pakistan’daki son araştırmalar İndus Medeniyeti ile ilgili bilgilerimizi artırdı.
Ancak Eski Dünya prehistorik medeniyetlerinin coğrafik olarak en geniş dağılımı, kökeni ve düşüşüyle
ilgili bilgilerimiz hâlâ eksiktir. En eski metal teknolojisi İran’la erken ilişkilere işaret eden Afganistan ve
Belûcistan’daki Kalkolitik kültürlerde temsil edilmektedir. İndus Medeniyetinin daha geç olan
başlangıcıyla açıkça Batı’dan temin edilen metalürji, teknik olarak mükemmel bir zanaattır. Metal
objelerin teknolojik işlemleri ve tipolojik görünümleri tartışılır. Ganj-Jumna’nın metal birikimleri
paralel olmamakla birlikte Hindistan’da yaygın bir metalürji geleneği olarak görülmektedir.

Recent research in India and Pakistan has greatly increased our knowledge of the Indus
Civilization.Geographically the most widely distributed of Old World prehistoric civilizations,
its origin and declineare, nevertheless, still little understood. The earliest metallurgical
technology, represented in the chalcolithic cultures of Afghanistan and Baluchistan, points to
an early connection with Iran. With the later-inception of the IndusCivilization, metallurgy,
derived apparently from the west, is technically an accomplished craft. Technological
processes and typological occurrences of metal objects are discussed.The metal “hoards” of the
Ganges-Jumna are without parallel and are seen as a separate melallurgicaltradition within
India