UÇUCU KÜL VE MERMER TOZUNUN BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ


Creative Commons License

GENÇ M. , FENERLİ C. , SİS H. , KIYAK T.

MAS 8. Uluslararası Avrupa Fen- Matematik- Mühendislik ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2019, cilt.1, no.1, ss.1-2

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Diyarbakır
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-2

Özet

Kömür uçucu külleri ve mermer tozları çevre kirliliği oluşturan ve değerlendirilmesi gereken iki önemli atıktır. Hem uçucu kül hem de mermer tozunun beton üretiminde kullanılabilirlikleri hakkında çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada uçucu kül atıkları ve mermer tozunun, beton üretim malzemeleri olarak birlikte kullanılabilirliği incelenmiştir. Uçucu kül Soma (Manisa) termik santralinden ve mermer tozu Akçadağ (Malatya) bölgesinden temin edilmiştir. Bağlayıcı özelliğe sahip uçucu kül çimento yerine ve hem bağlayıcı hem de dolgu malzemesi olan mermer tozları ise agrega yerine belli oranlarda (% 0, 10 ve 20) kullanılmıştır.

Çalışmada su/çimento oranı sabit tutularak farklı beton karışımları hazırlanmıştır. Numuneler 28 gün kür havuzunda bekletildikten sonra çıkarılmış ve çeşitli deneylere tabi tutulmuştur. Küp numuneler, tek eksenli basma ve ultrasonik ses geçirgenliği deneylerine, kiriş numuneler ise üç noktalı eğilme deneyine tabi tutulmuştur.

Deney sonuçlarına bakıldığında çimento yerine kullanılan uçucu kül katkısı slump değerini artırırken basınç ve eğilme dayanımını azaltmıştır. Agrega yerine kullanılan mermer tozu katkısı slump değerini düşürürken eğilme ve basınç dayanımlarını artırmıştır. %10 uçucu kül- %10 mermer tozu karışımında slump değeri azalmış basınç ve eğilme dayanımı değerleri artmıştır.  %20 uçucu kül- %20 mermer tozu karışımında slump değeri çok düşmüş ve eğilme ve basınç dayanımlarında da düşme görülmüştür. Ultrasonik ses geçirgenliği deney sonuçlarına bakıldığında, her iki katkı miktarı arttıkça düştüğü ama önemli bir değişiklik olmadığı görülmüştür. Sonuçlara bakıldığında çimento yerine %10 uçucu kül ve agrega yerine %10 mermer tozu ikame edilmesinin olumlu sonuçlar doğuracağı ve bu katkıların birlikte kullanılabileceği görülmüştür.

Coal fly-ash and marble powders are two environmentally important industrial waste materials that should be utilized. Several studies have been conducted on the usability of both fly ash and marble powder in concrete production. In this study, the combined use of fly ash wastes and marble powder as concrete production materials were investigated. Fly-ash and marble powder utilized in the tests were obtained from Soma (Manisa) power plant and Akçadağ (Malatya) region, respectively. Pozzolanic fly-ash and reactive marble powder were used in grout mixtures as partial replacement materials for cement and aggregate, respectively.

In this study, different concrete mixtures were prepared by keeping water / cement ratio constant. Samples were removed after curing for 28 days and submitted to various experiments. Cube samples were subjected to compressive strength, ultrasonic sound permeability tests and beam samples were subjected to three-point bending test.

When the results of the experiment were examined, the fly ash additive used instead of cement increased the slump value and decreased the compressive and flexural strength. The marble powder additive used in place of the aggregate decreased the slump value and increased the flexural and compressive strength. In the 10% fly ash - 10% marble powder mixture, the slump value decreased and the compressive and bending strength values increased. The slump value in the mixture of 20% fly ash - 20% marble powder has decreased too much and the bending and compressive strengths have also decreased. When the ultrasonic sound permeability test results were examined, it was seen that both the amount of additives decreased but no significant change. According to the results, 10% fly ash and 10% marble powder instead of aggregate instead of cement will have positive results and it can be used together.