Korneal Astigmatizması ve Kataraktı Olan Hastalarda Torik Göz İçi Lensi İmplantasyonu Sonuçları


Creative Commons License

GÖKÇE S. E. , AYAR O., ÖZMEN M. C. , YAZGAN S. , AKDEMİR M. O. , KOÇ M.

Glokom Katarakt, cilt.10, ss.125-128, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 10
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Glokom Katarakt
  • Sayfa Sayıları: ss.125-128

Özet

Amaç: Kataraktı ve ≥1.0 D korneal astigmatizması olan gözlerde fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrasında uygulanan torik göziçi lens implantasyonunun görsel ve refraktif sonuçlarının değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntemler: Özel Kudret Göz Hastanesinde 2010-2012 yılları arasında kataraktı ve ≥1.0 D korneal astigmatizması olan komplikasyonsuz fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrasında torik göziçi lens implantasyonu uygulanmış 18 hastanın 26 gözüne ait veriler retrospektif olarak incelendi. Hastaların cerrahi öncesi ve 1.ay, 3.ay, 6.ay düzeltilmemiş ve en iyi düzeltilmiş görme keskinlikleri (logMAR), astigmatizma değerleri, rotasyon dereceleri kaydedildi. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 57.8±15.4 (47-78) yıl olup 12 hasta kadın ve 6 hasta erkekti. Cerrahi sonrası takip süresi 4.1±2.3 (1-12) ay idi. Cerrahi öncesi düzeltilmemiş GK 1.03±0.32 (logMAR) ve düzeltilmiş GK 0.48±0.25 (logMAR) iken cerrahi sonrası 1. ayda düzeltilmemiş GK 0.32±0.28 (logMAR) ve düzeltilmiş uzak GK 0.18±0.15 (logMAR) seviyesinde idi. Ortalama refraktif silindirik değerler cerrahi öncesinde -2.94±1.0 D ve cerrahi sonrası 1. ayda -0.65±0.60 D saptandı. Son kontrol muayenelerinde GK 0.13±0.15 (logMAR) seviyesine yükseldi ve astigmatizma değeri -0.79±0.65 D saptandı. Cerrahi sonrası 1. ayda yapılan kontrollerde GİL rotasyon değerleri 6.42±2.45 derece ölçüldü. Tartışma: Katarakt cerrahisinde torik göziçi lens implantasyonu cerrahi öncesi korneal astigmatizmayı düzeltmek için etkili ve güvenilir bir cerrahi seçenektir. Çalışmamızda torik GİL implantasyonunun astigmatizmayı belirgin olarak azalttığı, görme keskinliğinde belirgin düzelme sağladığı gösterilmiştir. Anahtar Kelimeler: Astigmatizma, katarakt, torik.

Purpose: Evaluating visual and refractive results of toric intraocular lens implantation after phacoemulsification surgery in patients with cataract and ≥1.0 D corneal astigmatism. Materials and Methods: The records of 26 eyes of 18 patients who had cataract, ≥1.0 D corneal astigmatism and undergone uncomplicated phacoemulsification surgery with toric intraocular lens implantation between 2010 and 2012 were retrospectively evaluated. Uncorrected and best corrected visual acuity (logMAR), astigmatism values preoperatively and in the postoperative first, third and sixth month and intraocular lens axis rotation degrees were recorded. Results: The mean age was 57.8±15.4 (47-78) years. Twelve were women and 6 were men. The mean postoperative follow up period was 4.1±2.3 (1-12) months. Preoperative uncorrected visual acuity was 1.03±0.32 (logMAR) and best corrected visual acuity was 0.48±0.25 (logMAR). In the postoperative first month uncorrected visual acuity was 0.32±0.28 (logMAR) and best corrected visual acuity was 0.18±0.15 (logMAR). The mean cylinder values was -2.94±1.0 D preoperatively and -0.65±0.60 D in the postoperative first month. At last visits the mean best corrected visual acuity was improved to 0.13±0.15 (logMAR) and the mean astigmatism values was -0.79±0.65 D. The mean axis rotation was 6.42±2.45 degree in the first postoperative month. Conclusion: Toric intraocular lens implantation is an effective safe surgical option in correcting preexisting corneal astigmatism. In our study it is shown that toric intraocular lens implantation reduced astigmatism and improved visual acuity significantly. Key Words: Astigmatism, cataract, toric.