GIDA TAKVİYESİ OLARAK KULLANILAN L-MANDELONİTRİL- Β- GENTİOBİOSİD’İN RATLARDA YAPAY OLUŞTURULMUŞ MEME KANSERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI


Doğan U. G. , Yürekli M.

12. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 - 20 March 2022, pp.214-222

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.214-222
  • Inonu University Affiliated: Yes

Abstract

Alternatif tıp, başta kanser olmak üzere pek çok hastalığın tedavisinde, hastalığın semptomlarını hafifletmek ve hastaların yaşam kalitesini arttırmak için dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Bitkilerde çok yaygın olarak bulunan parazit ve otoburlara karşı savunmada kullanılan siyanojenik glikozitlerden amigdalin önemli bir kimyasal ajan konumundadır. Acı kayısı çekirdeğinden elde edilen amigdalin’in(Amigdalin A) pek çok kanser türlerinde anti-tümör etkinliği belirlenmiştir. Yapmış

olduğumuz çalışmada, kayısı çekirdeğinden elde ettiğimiz (Amigdalin A) ile ticari amigdalin’in (Amigdalin B) meme kanseri üzerindeki koruyucu ve tedavi edici etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada acı kayısı çekirdeğinden amigdalin elde edilmiştir. Elde ettiğimiz amigdalin’in FTIR yöntemi ile kalitatif analizi yapılarak ve SEM elektron mikroskobunda görüntülenerek belirlenmiştir. Çalışmamızın ikinci aşamasında ise meme kanseri 

oluşturulan sıçanlarda amigdalin’in olası etkileri araştırılmıştır. Bu aşamada iki gruba ayrılan sıçanlara 10 mg ve 50 mg amigdalin uygulaması yapılmıştır. Bu gruplar aynı zamanda kendi aralarında dozaja bağlı farklı gruplara ayrılmıştır. 50 mg amygdalin uygulama grubunda ayrıca kanser tedavisinde kullanılan Tamoksifen ilacı (0.05) mg sıçanlara verilmiştir.10 mg amygdalin uygulanan gruplarda hem BRCA1, BRCA2 ifadeleri analiz edilmiştir. Amigdalin uygulamasıyla BRCA1 (Breast Cancer1-meme kanseri) ve BRCA2 protein düzeyleri kontrole göre hafif artış olduğu saptanmıştır. 50 mg amigdalin uygulama gruplarında kontrol gruplarına amigdalin A ve B hem de tamoksifen uygulanan gruplarda BRCA2 düzeyleri BRCA1’e göre daha fazla olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, amigdalin’in meme kanserinden korunma ve tedavisinde etkili bir ajan olarak kullanılabileceği fikrini vermektedir.Bu çalışma İnönü Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi (BAP FDK-2017-973) tarafından desteklenmiş ve doktora tezinden üretilmiştir.