İsviçre Siyasal Sistemi


Göktolga O.

ÇAĞDAŞ SİYASAL SİSTEMLER, Türleri ve Belli Başlı Ülke Uygulamaları / Cilt 1, Hasan Buran,Mustafa Karaman,Mehmet Durgut, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.136-160, 2020

  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Nobel Yayın Dağıtım
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.136-160
  • Editörler: Hasan Buran,Mustafa Karaman,Mehmet Durgut, Editör

Özet

Bu çalışmada, toplumsal ve siyasal yapısıyla nev’i şahsına münhasır bir ülke olan İsviçre’nin siyasal yapısı incelenmiştir. Resmi adı Confoederatio Helvetica olan İsviçre, bu adını uluslararası plaka sitemine de taşımıştır (CH). Her ne kadar İsviçre Anayasası “İsviçre Konfederasyonu” Anayasası adını taşısa da İsviçre yönetim yapısının konfederalizmden çok federalizme yakın olduğu söylenebilir. Nitekim İsviçre’nin 1291 yılında üç Kanton arasında “daimi işbirliği” parolasıyla kurulduğu, ancak zaman içerisinde birliğe dâhil olan egemen devletler konumundaki Kantonların ulusal bir hükümet oluşturmak adına bazı haklarından vazgeçtikleri ve yönetim yapısının konfederasyondan federasyona doğru evrildiği belirtilmektedir (Linder, 2009: 8).  İsviçre’de karar alma ve alınan kararların uygulanması süreçleri büyük oranda federal yönetim, kantonlar ve komünlerin birbirleriyle işbirliği kapsamında gerçekleştiği için İsviçre federasyonu tipik bir “işbirliğine dayalı federalizm” (cooperative federalism) olarak tanımlanmaktadır (Ladner, 2007: 16).

Bu çalışmada İsviçre siyasal sisteminin daha iyi anlaşılabilmesi için ilk olarak İsviçre ile ilgili temel bilgilere yer verilmiştir. Bu bağlamda öncelikle ülkenin tarihi ana hatlarıyla ele alınmıştır. Ardından ülkenin coğrafi, toplumsal ve ekonomik yapısına ilişkin veriler paylaşılmıştır. Daha sonra ülkenin siyasal sistemi ele alınmıştır. Ülkenin siyasal sistemi ele alınırken de öncelikle devletin yapısı ve örgütlenme biçimi ele alınmış, daha sonra da ülkedeki yasama sistemi ve parlamento(lar) ele alınmıştır. Ardından da ülkedeki yürütme mekanizması incelenmiştir. Çalışmanın devamında ülkedeki hukuk sistemi ve yargı mekanizmasının işleyişi ele alınmıştır. Devamında, ülke siyasal kültürünün genel özellikleri ele alındıktan sonra ülkede etkin olan belli başlı siyasal partilere değinilmiştir. Ülkede etkili olan belli başlı baskı-çıkar gruplarına da değinildikten sonra çalıma genel değerlendirme ve sonuç bölümüyle tamamlanmıştır.