Sulu Ortamda N-Heterosiklik Karben/Palladyum Katalizli Suzuki-Miyaura ÇaprazEşleşme Tepkimeleri


Creative Commons License

Kaloğlu M.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.23, no.440237, ss.13-20, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 23
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.19113/sdufenbed.440237
  • Dergi Adı: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.13-20

Özet

Bu çalışmada, N-heterosiklik karben (NHC) ligandı olarak bir seri eter-fonksiyonalize benzimidazolyum tuzu sentezlendi ve yapıları 1H NMR, 13C NMR, FT-IR ve element analizi yöntemleri ile karakterize edildi. NHC ligandları ile Pd(OAc)2’ın etkileşiminden in situ oluşturulan [PdX2(NHC)2] kompleksleri, sulu ortamda ve ılımlı koşullar altında fenilboronik asit ve aril klorürlerin Suzuki-Miyaura çapraz-eşleşme tepkimelerinde katalizör olarak kullanıldı. In situ oluşturulan [PdX2(NHC)2] katalizörleri, elektron verici, elektron çekici veya sterik engelli aril klorürler için yüksek katalitik aktivite gösterdi.