Farklı Renklerdeki Kompomerlerin Polimerizasyonu Sonrasında Açığa Çıkan Artık Monomer Miktarının İncelenmesi


Görgen V. A. , Güler Ç., Botsalı M. S. , Uğur Y. , Çolak C.

8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry &21st Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2014, ss.158

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.158

Özet

Amaç: Bu in vitro çalışmanın amacı, üç farklı renkteki kompomerin polimerizasyonu sonrası reaksiyona girmemiş artık monomer salım miktarlarının on bir farklı zaman periyodunda (10. dakika, 1. saat, 3. saat, 12. saat, 1. gün, 3. gün, 7. gün, 11. gün, 14. gün, 21. gün ve 30. gün) belirlenmesi ve renklerin polimerizasyon üzerine etkisinin incelenmesidir. Yöntem: Bu amaçla üç çalışma grubu oluşturulmuştur: Grup 1; geleneksel diş rengindeki kompomer Dyract XP’nin (Dentsply DeTrey, Konstanz, Almanya) A2 rengi, Grup 2; renkli kompomer Twinky Star’ın (VOCO, Cuxhaven, Almanya) pembe rengi ve Grup 3; Twinky Star’ın mavi rengi. Her grup için standart tefl on kalıplar kullanılarak örnekler hazırlanmış (n=10) ve kompomerler üretici fi rmanın önerileri doğrultusunda bir LED ışık kaynağı kullanılarak polimerize edilmiştir. Her bir zaman periyodunda reaksiyona girmemiş artık monomer salım miktarları (HEMA, BIS-GMA, TEGDMA, UDMA ve toplam artık monomer) yüksek basınçlı likit kromatografi si (HPLC) kullanılarak tespit edilmiştir. Tüm veriler istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Bulgular: Tüm gruplarda zaman periyodu artıkça artık monomer salım miktarları da artmıştır. Kompomerlerden en çok salınan artık monomerin BIS-GMA, en az salınan artık monomerin ise HEMA olduğu tespit edilmiştir. 30 günlük zaman periyodunda BIS-GMA, UDMA ve toplam artık monomer salımı en çok Grup 3 ve en az Grup 1’de, HEMA salımı ise en çok Grup 1 ve en az Grup 3’de tespit edilmiştir. TEGDMA salımı en çok Grup 3’de belirlenirken, Grup 1’de hiç olmamıştır. Sonuçlar: Sonuç olarak, kompomerlerde renk faktörünün artık monomer salımı üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. A2 renk kompomer, pembe ve mavi renk kompomerlere oranla daha az toplam artık monomer salımı göstermiştir. Bu nedenle renkli kompomerlerden polimerizasyon sonrası artık monomer salım miktarının azaltılabilmesi için polimerizasyonun güçlendirilmesine yönelik ilave önlemler alınmalıdır