İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi-An Investigate of Inonu University Faculty of Sport Sciences and Medicine Faculty’sStudents Physical Activity Levels.


DOĞAR Y. , SARI B.

2. AVRASYA SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Muş, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2019, ss.548-659

  • Basıldığı Şehir: Muş
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.548-659

Özet

Bu çalışmanın amacı, İnönü Üniversitesi Tıp ve Spor Bilimleri Fakültesinde okuyan öğrencilerin son 7 günlerinde, yaptıkları fiziksel hareketlere göre aktivite düzeylerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında okuyan ve yukarıda isimleri anılan fakülte öğrencilerinin son 7 günde kaç gün ağır kaldırma, kazma, aerobik, basketbol, futbol, hızlı bisiklet çevirme, hafif yük taşıma, normal hızda bisiklet çevirme, halk oyunları, dans, bowling, tenis, yürüme ve oturma gibi fiziksel aktivitelere göre test edilmiştir. Araştırma 18-30 yaş gurubunda bulunan 144 Spor Bilimleri ve 126 Tıp Fakültesi öğrencisi olmak üzere 270 denek üzerinde Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi uygulanarak, fiziksel aktivite durumları saptanmıştır. Bulguların analizi için Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. Sonuç olarak cinsiyet değişkenine göre Spor Bilimleri Fakültesi kadın öğrencilerinin, Tıp Fakültesi öğrencilerinde ise erkek öğrencilerin daha aktif oldukları anlaşılmıştır. Spor Bilimleri Fakültesi 18-21 yaş ile 22-24 yaş grupları arasında fark bulunmayıp 18-21 ve 25-39 yaş grupları arasında fiziksel aktivite düzeylerinde yüksek oranda fark bulunmuştur. Tıp Fakültesi öğrencilerinde ise yaş grupları arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Genel olarak erkek öğrencilerin kadın öğrencilere ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin Tıp Fakültesi öğrencilerine göre daha aktif oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Yaş değişkenine göre her iki fakülte öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerinde bir fark tespit edilmiştir.

The aim of this study is to reveal the level of activity of the students studying in the faculty of sports sciences and faculty of medicine, according to a student’s physical movements in the last 7 days. For this purpose, students who study in the 2018-2019 school year and in which the names are mentioned above, have been tangibly tested in the last 7 days with physical activities such as, weight lifting, aerobics, basketball, football, fast cycling, normal speed cycling, folk dances, dance, bowling, tennis and power walking. Physical activity conditions were determined by applying an International Physical Activity Questionnaire on a total of 270 subjects where 144 were Sports Sciences students and 126 were students from the Faculty of Medicine. All participants were in the 18-30 age group. Mann-Whitney U and Kruskal Wallis tests were used for the analysis of the findings. As a result, according to the gender variable, it was found out that female students were more active in the Faculty of Sport Sciences studies whereas male students were more active in the Faculty of Medicine. There was no difference between the ages of 18-21 and 22-24. Also, no significant difference was found between age groups 18-21 and 25-39 age groups. In general, according to the age variable between all partakers, a difference was determined in the physical activity levels of both students. It was concluded that male students are more active than female students. It was also determined that Faculty of Sport Sciences students are more active than the students of the Faculty of Medicine.