Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Perakende Sektörü İşletmelerinde Kurum İç imajı ve Satış Personeli Örgütsel Bağlılığı İlişkisi

Journal of Management, Marketing and Logistics, cilt.1, sa.2, ss.137-155, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perakendeci İşletmelerde Kurum İç İmajı İle Satış Personelinin Örgütsel Bağlılığı Arasındaki İlişki Malatya da Bir Araştırma

Journal of Management, Marketing & Logistics,, cilt.1, sa.2, ss.137-155, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)