Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İnternet, Sosyal Medya ve Narsisizm

Sosyoloji Divanı , no.9, pp.165-174, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Sosyal Bilimlerde Objektiflik Efsanesi

MUKADDİME , vol.7, no.2, pp.217-242, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Küresel Kent, Küresel Özne ve Küresel İsyan

Doğu Batı , no.68, pp.211-231, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Yeni Toplumsal Hareketler ve Gezi Parkı Direnişi

Birey ve Toplum , vol.4, no.7, pp.23-57, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Beden Sosyolojisi ve Toplumsal Cinsiyet

Doğu Batı , no.63, pp.147-164, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Risk Toplumu

Doğu Batı , no.19, pp.188-202, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gözetim Toplumu ve Küresel Kentler

II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, Kapadokya, Turkey, 16 - 20 April 2018, pp.1037-1044

Toplumsal Hareketler Sosyolojisi Bağlamında 15 Temmuz Direnişi

Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.250-251

Osmanlı Mahkeme Kayıtlarına Göre Malatya’xxda Aile ve Kadın (17.Yüzyıl Sonlarından, 20.Yüzyıl Başlarına Kadar)

Geçmişten Günümüze Malatya Uluslararası Sempozyumu Kent, Kültür ve Kimlik Bildiriler, Malatya, Turkey, 14 - 16 April 2016, vol.2, pp.1043-1062

Gençlik Çalışmalarının Yoğunlaştığı Alanlar

Ufuktaki Yeni Türkiye Gençlik ve Geleceği Sempozyumu Tebliğler, Bolu, Turkey, 4 - 06 November 2016, pp.49-59

Milenyum Gençliği ve Sosyal Medyanın Dayanılmaz Cazibesi

8.Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 December 2016

Postmodern Toplumsal Hareketlerin Sosyolojik Bağlamı

IX.Avrupa Sosyal ve Davranış Bilimleri Araştırmaları Konferansı, Paris, France, 3 - 06 February 2016

Üniversite Gençliğinin Sivil Toplum Kuruluşlarına Katılım Örüntüleri İnönü Üniversitesi Uygulaması

Uluslararası Gençlerde Demokrasi ve İletişim Sempozyumu, Ankara, Turkey, 02 June 2014, pp.84-94

The Role and Function of School Sociologists in Guidance System

III. European Conference on Social and Behavioral Sciences: Rome, Roma, Italy, 6 - 08 February 2014, vol.2, pp.271-275

Youth and Postmodern Identity Patterns A Sociological Profile of University Youth The Case of Inonu University Turkey

II. European Conference on Social and Behavioral Sciences, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2013, pp.251-258

Televizyon Dizilerindeki Aile Temsillerinin Sosyolojik Bağlamı

Değişen Dünyada Aile, Ulusal Sempozyumlar IV, Malatya, Turkey, 19 - 20 April 2013, pp.535-558

Malatya da Kentleşme ve Kentlileşme Örüntüleri

Sürdürülebilir Kentleşme ve Kentlilik II, Ulusal Sempozyumlar II, Malatya, Turkey, 29 - 30 April 2011, vol.2, pp.392-402

Sosyolojik Açıdan Kadına Yönelik Şiddetin Nedenleri Malatya Örneği

Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 28 April 2012, vol.1, pp.895-906

Hedonist ve Püritan Etik Sarmalında Postmodern Gençlik

38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 38.ICANAS, Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, vol.1, pp.195-206

Toplumsal Değişme ve Türk Sinemasında Kadın İmgesi

4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak ‘Kadın’ Sempozyumu, Malatya, Turkey, 4 - 06 May 2011, vol.1, pp.352-361

Kent Yoksulluğu ve Gençlik

IV. Aile Şurası, Aile ve Yoksulluk, Ankara, Turkey, 18 - 20 April 2004, pp.639-648

Küresel Risk Toplumunda Eşitsizlikler

IV.Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 October 2003, pp.109-120

Küreselleşme ve Paranoid Şizoid Toplum

9. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Malatya, Turkey, 11 - 14 June 2002, pp.86-102

Türkiye de İç Göçler ve Anomik Kentleşme

II. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Mersin, Turkey, 20 - 22 November 1996, pp.178-194

Enformatik Kültür

1.Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 05 November 1993, vol.1, pp.433-447

Books & Book Chapters

Türkiye’de Gençlik ve Kuşaklar

in: Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Şentürk, Ü., Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.467-516, 2022

Türkiye’de Sivil Toplum: Patronaj ve Nepotizmin Yeniden Üretimi

in: Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Şentürk, Ü., Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.415-442, 2022

Gençler Dezavantajlı Genç Grupların Sosyolojik Bağlamı: Ötekini Anlamak

in: Dezavantajlı Grupların Sosyolojisi: Eşitsizlikler, Riskler ve Çözümler, Demir A,, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.97-118, 2022

Toplumsal Cinsiyet ve Çalışma Hayatı

in: TOPLUMSAL CİNSİYET VE SOSYOLOJİ, Tire O., Dikici E., Editor, Eğitim, İstanbul, pp.45-54, 2021

Kent Hayatının Psiko-Sosyal Etkileri

in: Kent Sosyolojisi Üzerine Senfonik Okumalar, Şentürk, Ü., Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.207-228, 2021

Psycho-social effects of the covid-19 pandemic on the young people

in: Society in the covid-19 pandemic: inequalities, challenges, and opportunities, Gülerce H., Nimehchisalem V., Bozkurt V. , Dawes G. , Rafik-Galea S., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.57-68, 2021

Pandemi Sürecinin Türkiye’nin Toplumsal Yapısına Etkileri

in: Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Sosyal Değişme, YÜCER H. M. , ZAVALSIZ Y. S., Editor, Ekin, Bursa, pp.287-314, 2021

Sociology of the Pandemic and the Paradigm Transformation in the New Normal Period

in: Reflections on the Pandemic in the Future of the World, Şeker M. , Özer A. , Korkut C., Editor, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, pp.813-835, 2020

Sosyolojik Araştırmada Yöntem ve Teknikler

in: Sosyoloji (Kavramlar-Kurumlar-Kuramlar), Şentürk Ünal, Editor, Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, pp.121-146, 2020

Sosyoloji-Toplumbilim

in: Sosyoloji (Kavramlar-Kurumlar-Kuramlar), Şentürk Ünal, Editor, Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, pp.25-49, 2020

Küresel Salgının Sosyolojisi ve Yeni Normal Dönemde Paradigma Dönüşümü

in: Küresel Salgının Anatomisi İnsan ve Toplumun Geleceği, Şeker M., Özer A., Korkut C., Editor, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, pp.815-836, 2020

Hz. Muhammed(s.a.v)’xxin Davranışlarında İtidal

in: Sabit Duman Armağanı, Yahya Başkan, Editor, Sonçağ Akademi, Ankara, pp.169-186, 2020

Afetlerin Psiko-Sosyal Etkileri ve Psiko-Sosyal Destek Uygulamaları

in: Afet Sosyolojisi, Can İslam, Editor, Çizgi Kitapevi, Konya, pp.285-303, 2020

Amerikan Baharı mı? ‘Nefes Alamıyorum’ İsyanının Sosyolojisi

in: Sabit Duman Armağanı, Başkan Yahya, Editor, Sonçağ Akademi, Ankara, pp.151-168, 2020

Milenyum Gençliğinin Akışkan Eklektik Kimlik Örüntüleri

in: Eğitim, Gençlik ve Gelecek, Education, Youth and Future, Dellal N. A., Yıldız Ö., Editor, Lap Lambert Academic Publishing, Düsseldorf, pp.80-97, 2018

Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık

in: Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Şenol D., Kaya H. E., Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.191-216, 2018

Ne Olsa Gider: Postmodern Çoğul Kimlik Modeli

in: Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar, Bildik T., Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.34-39, 2018

Bilim, Bilimsel Araştırma ve Bilim Etiği

in: Sosyal Bilimlerde Etik Sorunlar, Öztürk Musa, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.5-28, 2018

Ne Olsa Gider: Postmodern Çoğul Kimlik Modeli

in: Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar, Bildik Tezan, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.34-39, 2018

Milenyum Gençliğinin Akışkan Eklektik Kimlik Örüntüleri

in: Eğitim, Gençlik ve Gelecek, Education, Youth and Future, Dellal Nevide Akpınar, Yıldız Özgür, Editor, LAP Lambert Academic Publishing, Düsseldorf, pp.80-97, 2018

Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık

in: Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Şenol Dolunay, Kaya Havva Eylem, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.191-216, 2018

Bilim, Bilimsel Araştırma ve Bilim Etiği

in: Sosyal Bilimlerde Etik Sorunlar, Öztürk M., Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.5-28, 2018

Türkiye’de Gençlik: Sorunlar, Değerler ve Değişimler

in: Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Memet Z., Editor, Dora, Bursa, pp.351-385, 2017

Toplumsal Değişme ve Kurumlar

in: Değişim Sosyolojisi, Kızmaz, Z. ve Beşirli, H. , Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.301-331, 2017

The Sociological Context of Post-Modern Social Movements

in: Recent Developments in Sociology and Social Work, Rata G., Icbay M. A., Arslan., Editor, İassr, Çanakkale, pp.471-478, 2017

Gençlik ve Kuşaklar: Kuşaklara Göre Gençliğin Değer ve Davranışları

in: Davranış Bilimleri, Memet Z., Editor, Dora, Bursa, pp.311-342, 2017

Türkiye’de Çocukluk ve Gençlik Sosyolojisinin Öncüsü Olarak Prof. Dr. Mahmut Tezcan

in: Prof.Dr. Mahmut Tezcan’a Armağan Bilime Adanmış Bir Yaşam (1967-2007), Kasapoğlu, A., Çakır İ., A., Güler, Z., Editor, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları No:224, Ankara, pp.193-208, 2017

The Sociological Context of Post-Modern Social Movements

in: Recent Developments in Sociology and Social Work, Rata Georgeta, Icbay Mehmet Ali, Arslan Hasan, Editor, iassr, Çanakkale, pp.471-478, 2017

Toplumsal Değişme ve Kurumlar

in: Değişim Sosyolojisi, Kızmaz, Zahir ve Beşirli, Hayati, Editor, Lisans, İstanbul, pp.301-331, 2017

Türkiyede Gençlik: Sorunlar, Değerler ve Değişimler

in: Dünden Bugüne Türkiyenin Toplumsal Yapısı, Zencirkıran, Memet, Editor, Dora, Bursa, pp.367-401, 2017

Toplumsal Değişme ve Güncel Yaklaşımlar: Risk ve Ağ toplumu

in: Değişim Sosyolojisi, Kızmaz, Zahir Beşirli, Hayati, Editor, Lisans, İstanbul, pp.200-237, 2017

Türkiye’de Çocukluk ve Gençlik Sosyolojisinin Öncüsü Olarak Prof. Dr. Mahmut Tezcan

in: Prof.Dr. Mahmut Tezcan’a Armağan Bilime Adanmış Bir Yaşam (1967-2007), Kasapoğlu, Aytül Çakır İlhan, Ayşe Güler, Zuhal, Editor, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi yayınları No:224, Ankara, pp.193-208, 2017

Gençlik ve Kuşaklar: Kuşaklara Göre Gençliğin Değer ve Davranışları

in: Davranış Bilimleri, Memet Zencirkıran, Editor, Dora, Bursa, pp.311-342, 2017

Türkiye’de Gençlik: Sorunlar, Değerler ve Değişimler

in: Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Memet Zencirkıran, Editor, Dora, Bursa, pp.351-385, 2017

Yeni Toplumsal Hareketler ve Gezi Parkı Direnişi

in: Sosyal Hareketler Çağı, Tekin F., Tecim E., Editor, Açılım, İstanbul, pp.221-255, 2016

Gençlik ve Postmodern Çoğul Kimlik

in: İnter disipliner Yaklaşımla Gençliğin Umudu Toplumun Beklentileri, Görgün B. A., Çakır M., Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.65-84, 2016

Küreselleşme ve Suç

in: Suç Sosyolojisi, Esgin A., Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, Erzurum, pp.1-17, 2016 Sustainable Development

Toplumsal Cinsiyet ve Suç

in: Suç Sosyolojisi, Esgin A., Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-17, 2016 Sustainable Development

Gençlik ve Kuşaklar: Kuşaklara Göre Gençliğin Değer ve Davranışları

in: Davranış Bilimleri, Zencirkıran Memet, Editor, Dora, Bursa, pp.157-194, 2016

Toplumsal Cinsiyet ve Suç

in: Suç Sosyolojisi, Ali Esgin, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-17, 2016

Gençlik ve Postmodern Çoğul Kimlik

in: İnter disipliner Yaklaşımla Gençliğin Umudu Toplumun Beklentileri, Görgün Baran Aylin, Çakır Mehmet, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.65-84, 2016

Yeni Toplumsal Hareketler ve Gezi Parkı Direnişi

in: Sosyal Hareketler Çağı, Tekin Ferhat, Tecim Ercan, Editor, Açılım, İstanbul, pp.221-255, 2016

Küreselleşme ve Suç

in: Suç Sosyolojisi, Ali Esgin, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim yayınları, Erzurum, pp.1-17, 2016

Türkiye'de Gençlik: Sorunlar, Değerler ve Değişimler

in: Dünden Bugüne Türkiye nin Toplumsal Yapısı, Zencirkıran Memet, Editor, Dora, Bursa, pp.367-401, 2016

University Youth’s Participation Patterns in Society (Case of Inonu University)

in: Contextual Approaches in Sociology, Popa, A. E.; Arslan, H.; İçbay, M. A.; Butvilas,T. , Editor, Peter Lang Academic Researces, Frankfurt, pp.369-378, 2015

University Youth’s Participation Patterns in Society (Case of Inonu University)

in: Contextual Approaches in Sociology, Popa, Adela Elena; Arslan, Hasan; İçbay, Mehmet Ali; Butvilas,Tomas , Editor, Peter Lang Academic Researces, Frankfurt, pp.369-378, 2015

Toplumsal Değişme ve Hukuk

in: Hukuk ve Suç Sosyolojisi, Gündüz, Mustafa; Esgin, Ali, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-21, 2015

The Outburst of Global Capitalist Cities: Post-Modern Social Movement

in: Cities in The Globalizing World and Turkey A Theoretical and Empirical Perspective, Recep Efe, Neslihan Sam, Rıza Sam, Eduardas Spiriajevas, Elena Galay, Emin Atasoy, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.575-586, 2014

Postmodern Kentte Yaşam Alanlarının Ötekileştirilmesi: ‘Yoksul Gettolar Versus Varsıl Siteler”,

in: Sosyo Kültürel Farklılık ve Alaşım Mekânları Kent ve Kentler, Neslihan Sam, Rıza Sam, Editor, Ezgi Kitabevi, Bursa, pp.425-453, 2012

Küresel Gözetim Toplumu Kentlerinde Bireyin Ontolojik Mottosu: ‘Gözetleniyorum Öyleyse Varım

in: Sosyo Kültürel Farklılık ve Alaşım Mekânları Kent ve Kentler, Neslihan Sam, Rıza Sam, Editor, Ezgi Kitabevi, Bursa, pp.165-191, 2012

Küreselleşme ve Risk Toplumu

in: Sosyologca, Eğribel Ertan, Özcan Ufuk, Editor, Doğu Kitabevi, İstanbul, pp.203-218, 2011

Küreselleşme, Hegemonya ve Pax Americana

in: Küreselleşen Dünyada Değişimin Farklı Yüzleri Disiplinlerarası Bir Yaklaşım, Sam Neslihan, Sam Rıza, Editor, Ezgi Kitabevi, Bursa, pp.125-172, 2011

Türkiye’de Gençlik: Sorunlar, Değerler ve Değişimler

in: Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Zencirkıran Memet, Editor, Dora Yayınevi, Bursa, pp.431-454, 2011

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Ekolünün 1984’den Beri Anadolu’daki Sesi: Prof.Dr. A. Fügen Berkay

in: Türk Sosyologları ve Eserleri I Temel Tartışmalar Sosyoloji Yıllığı 20, Ertan Eğribel, Ufuk Özcan, Editor, Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.114-120, 2010

Türkiye’de Gençlik: Sorunlar, Değerler ve Değişimler

in: Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Zencirkıran, Memet, Editor, Nova Yayınevi, Ankara, pp.561-584, 2006

Postmodern Kamusal Alan

in: Kamusal Alan ve Türkiye, Ahmet Karadağ, Editor, Asil, Ankara, pp.75-91, 2006

Türkiye’de Sivil Toplum Örgütleri, Demokrasi ve Patronaj

in: Sivil Toplum ve Demokrasi, Sunar Lütfü, Editor, Kaknüs, İstanbul, pp.145-169, 2005

Genç Kimliği

İnönü Üniversite Yayınları, Malatya, 2003

Üniversite Gençliğinde Anomi ve Yabancılaşma

T.C. Kültür Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1997

Türkiye’de İç Göçler ve Anomik Kentleşme

in: Toplum ve Göç, Devlet İstatistik Enstitüsü ve Sosyoloji Derneği, Editor, Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, pp.178-193, 1997

Enformasyon Toplumunda Eğitim

in: İnsan Toplum Bilim, Lordoğlu Kuvvet, Editor, Kavram, İstanbul, pp.137-151, 1996

Metrics

Publication

102

Project

1

Thesis Advisory

5
UN Sustainable Development Goals