Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Gençliğin Topluma Katılma Örüntüleri

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.6, no.14, pp.5-34, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

İnternet, Sosyal Medya ve Narsisizm

Sosyoloji Divanı, no.9, pp.165-174, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

PROF. DR. A. FUGEN BERKAY'S PLACE IN TURKISH SOCIOLOGY IN THE 50TH ANNIVERSARY OF HER PROFESSION

ISTANBUL JOURNAL OF SOCIOLOGICAL STUDIES-SOSYOLOJI KONFERANSLARI, no.55, pp.255-276, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Mesleğinin 50.Yılında Prof. Dr. A. Fügen Berkay’ın Türk Sosyolojisindeki Yeri

SOSYOLOJİ KONFERANSLARI, no.55, pp.255-276, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Sosyal Bilimlerde Objektiflik Efsanesi

MUKADDİME, vol.7, no.2, pp.217-242, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye de Gençlik Sosyolojisi Çalışmaları

SOSYOLOJİ KONFERANSLARI, no.52, pp.355-390, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

A New Model in The Application Field of Educational Sociology: School Sociologist and His/Her Duties

TURKISH JOURNAL OF SOCIOLOGY-SOSYOLOJI DERGISI, vol.35, no.1, pp.255-274, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Eğitim Sosyolojisinin Uygulama Alanında Yeni Bir Model Okul Sosyoloğu ve Görevleri

SOSYOLOJİ DERGİSİ (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ), no.30, pp.255-274, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Küresel Kent, Küresel Özne ve Küresel İsyan

Doğu Batı, no.68, pp.211-231, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Milenyum veya Y Kuşağı Gençliğinin Sosyolojik Bağlamı

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.2, no.3, pp.8-25, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Gençlik ve Postmodern Kimlik Örüntüleri Üniversite Gençliğinin Sosyolojik Profili İnönü Üniversitesi Uygulaması

Gençlik Araştırmaları Dergisi Journal of Youth Research, vol.1, no.1, pp.134-157, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Beden Sosyolojisi ve Toplumsal Cinsiyet

Doğu Batı, no.63, pp.147-164, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

İngiliz Baharı mı ? Ağustos 2011'de İngiltere'de Yaşanan Ayaklanmaların Sosyolojik Nedenleri

SOSYOLOJİ KONFERANSLARI, no.46, pp.153-193, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Tüketim Toplumunda Bireyin Ontolojik Mottosu : "Tüketiyorum Öyleyse Varım

SOSYOLOJİ KONFERANSLARI, no.43, pp.221-248, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Risk Toplumu

Doğu Batı, no.19, pp.188-202, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Demokrasi ve Sivil Toplum Örgütlerinin Engelleri Patronaj ve Nepotizm

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.26, no.1, pp.1-13, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

Hz. Muhammed(s.a.v)’xxin Davranışlarında İtidal

in: Sabit Duman Armağanı, Yahya Başkan, Editor, Sonçağ Akademi, Ankara, pp.169-186, 2020

Milenyum Gençliğinin Akışkan Eklektik Kimlik Örüntüleri

in: Eğitim, Gençlik ve Gelecek, Education, Youth and Future, Dellal N. A., Yıldız Ö., Editor, Lap Lambert Academic Publishing, Düsseldorf, pp.80-97, 2018

Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık

in: Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Şenol D., Kaya H. E., Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.191-216, 2018

Ne Olsa Gider: Postmodern Çoğul Kimlik Modeli

in: Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Bozukluklar, Bildik T., Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.34-39, 2018

Bilim, Bilimsel Araştırma ve Bilim Etiği

in: Sosyal Bilimlerde Etik Sorunlar, Öztürk M., Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.5-28, 2018

Toplumsal Değişme ve Kurumlar

in: Değişim Sosyolojisi, Kızmaz, Z. ve Beşirli, H. , Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.301-331, 2017

Türkiye’de Gençlik: Sorunlar, Değerler ve Değişimler

in: Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Memet Z., Editor, Dora, Bursa, pp.351-385, 2017

The Sociological Context of Post-Modern Social Movements

in: Recent Developments in Sociology and Social Work, Rata G., Icbay M. A., Arslan., Editor, İassr, Çanakkale, pp.471-478, 2017

Gençlik ve Kuşaklar: Kuşaklara Göre Gençliğin Değer ve Davranışları

in: Davranış Bilimleri, Memet Z., Editor, Dora, Bursa, pp.311-342, 2017

Türkiye’de Çocukluk ve Gençlik Sosyolojisinin Öncüsü Olarak Prof. Dr. Mahmut Tezcan

in: Prof.Dr. Mahmut Tezcan’a Armağan Bilime Adanmış Bir Yaşam (1967-2007), Kasapoğlu, A., Çakır İ., A., Güler, Z., Editor, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları No:224, Ankara, pp.193-208, 2017

Yeni Toplumsal Hareketler ve Gezi Parkı Direnişi

in: Sosyal Hareketler Çağı, Tekin F., Tecim E., Editor, Açılım, İstanbul, pp.221-255, 2016

Gençlik ve Postmodern Çoğul Kimlik

in: İnter disipliner Yaklaşımla Gençliğin Umudu Toplumun Beklentileri, Görgün B. A., Çakır M., Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.65-84, 2016

Toplumsal Cinsiyet ve Suç

in: Suç Sosyolojisi, Esgin A., Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-17, 2016 Sustainable Development

Küreselleşme ve Suç

in: Suç Sosyolojisi, Esgin A., Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, Erzurum, pp.1-17, 2016 Sustainable Development

University Youth’s Participation Patterns in Society (Case of Inonu University)

in: Contextual Approaches in Sociology, Popa, A. E.; Arslan, H.; İçbay, M. A.; Butvilas,T. , Editor, Peter Lang Academic Researces, Frankfurt, pp.369-378, 2015

Genç Kimliği

İnönü Üniversite Yayınları, Malatya, 2003

Üniversite Gençliğinde Anomi ve Yabancılaşma

T.C. Kültür Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1997