Education Information

Education Information

  • 2008 - 2014 Doctorate

    Erciyes University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 2013 Doctorate

    Aile Merkezli Bakımın Kanserli Çocuk ve Ebeveynlerinin Kaygı Düzeyine Etkisi Sustainable Development

    Erciyes University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü