Publications & Works

Articles Published in Other Journals

TÜRKÜLERİMİZDEKİ METRONOM HIZI DEĞİŞKENİNİN DİNLEYİCİDE MEYDANA GETİREBİLECEĞİ ALGISAL FARKLILIKLAR

Inönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS), vol.9, no.1, pp.313-323, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkülerimizdeki Metronom Hızı Değişkeninin Dinleyicide Meydana Getirebileceği Algısal Farklılıklar

1. Uluslarası Güzel Sanatlar ve Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 28 - 30 April 2018, vol.1, pp.24

Yöresel Müzik Kültürlerinin Birbirleri İle Etkileşiminde Medya Araçlarının Rolü: Erzurum Örneği

1. Uluslarası Güzel Sanatlar ve Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 28 - 30 April 2018, vol.1, pp.23

Türk Halk Kültürünün Aktarımında Derleme Çalışmalarının Rolü

3. ULUSLARARASI TARİH VE KÜLTÜRKONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 06 May 2018, vol.1, pp.26

Günümüzde Üretilen Türk Halk Müziği Eserlerine Yönelik Çeşitli Tespitler

3. ULUSLARARASI TARİH VE KÜLTÜRKONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 06 May 2018, vol.1, pp.29