Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mini perkütan nefrolitotomi yapılan çocuk hastaların sonuçlarının değerlendirilmesi

12. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi. 2-5 Kasım 2022. Kuşadası/AYDIN, Aydın, Turkey, 02 November 2022, pp.521-522

The Effects of Different Doses of Dexmedetomidine on Wound Healing

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 55.Ululsal Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October 2021

Prenatal dönemde tanı almış konjenital pulmoner hava yolu malformasyonu tip I vakası

10. OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK ULTRASONOGRAFİ KONGRESİ, Muğla, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.64-66

Prenatal dönemde tanı almış konjenital pulmoner hava yolu malformasyonu tip I vakası

10. OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK ULTRASONOGRAFİ KONGRESİ, Muğla, Turkey, 27 - 30 September 2018, pp.1

Çocukluk çağında kolesistektomi tecrübelerimiz

34. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ., Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 30 October 2016

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

40

Citation (WoS)

55

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

68

H-Index (Scopus)

4

Project

5

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals