Education Information

Education Information

 • 2019 - 2023 Doctorate

  Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik, Turkey

 • 2015 - 2021 Associate Degree

  Adiyaman University, Health Servıces Vocatıonal School, Department Of Medıcal Servıces And Technıques, Turkey

 • 2017 - 2019 Postgraduate

  Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik, Turkey

 • 2011 - 2015 Undergraduate

  Adiyaman University, Health Academy, Department Of Nursıng, Turkey

Dissertations

 • 2019 Postgraduate

  Doğum Öncesi Baba Bağlanma Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

  Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English