Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The effect of COVID-19 on nasal mucociliary clearance

ACTA OTO-LARYNGOLOGICA, vol.142, no.3-4, pp.329-332, 2022 (SCI-Expanded) identifier identifier

All Concha Bullosa: An Undefined Abnormality of the Lateral Nasal Wall

INDIAN JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY AND HEAD & NECK SURGERY, vol.65, no.1, pp.86-88, 2013 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

The effect of resveratrol on the prevention of cisplatin ototoxicity

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, vol.269, no.10, pp.2185-2188, 2012 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

Does Aluminum Cause Ototoxicity in Rats?

JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, vol.7, no.2, pp.215-224, 2011 (SCI-Expanded) identifier identifier

The Effects of a New Hemostatic Agent on Hearing in Rats

JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, vol.6, no.2, pp.155-159, 2010 (SCI-Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Pediatric tracheotomy: Results of a single center study on 46 patients

Medicine Science, vol.11, no.1, pp.382-386, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

ANİ İŞİTME KAYIPLI HASTALARDA RUTİN HEMOGRAM İÇİNDEKİ İNFLAMATUAR MARKIRLARIN PROGNOZA ETKİSİ

İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, vol.9, no.1, pp.130-139, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

The impact of the frozen section analysis on surgical strategy in nodular thyroid diseases

Medicine Science | International Medical Journal, vol.10, no.4, pp.1441-1445, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

VESTIBULAR NEURONITIS: A CASE REPORT

İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, vol.8, no.1, pp.189-195, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

The Effect of Beta Glucan on Cisplatin Ototoxicity

INDIAN JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY AND HEAD & NECK SURGERY, vol.66, no.2, pp.131-134, 2014 (ESCI) identifier identifier identifier

Adenotonsiller Hipeftrofinin Effüzyonlu Otitis Media Üzerine Etkileri

Journal of Turgut Ozal Medical Center, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Melkersson Rosenthal Syndrome: Report of two cases

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

BELL PARALİZİSİNDE TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

KBB-Forum, vol.10, no.1, pp.18-30, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Kongenital Bilateral Lamina Papiresea Dehissansı

Turkiye Klinikleri J Int Med Sci, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kolesteatom Tanısında Manyetik Rezonans’ınYeri

41. Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2019

Nadir Bir Baş Ağrısı Sebebi: Konka Büllozadaİzole Mantar Topu

41 ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2019

Çocukluk Döneminde Görülen Tiroid PapillerKanser ve Cerrahi Yaklaşım

41 ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2019

Fungal Laryngitis:Report of 5 cases

the 7th Annual Meeting of Middle-Eastern Association of Cancer Research, 21 - 22 December 2017

Books & Book Chapters

Etiyoloji, Diğer Maligniteler ile İlişkisi, Radyasyonla İlişkisi, Ailesel Kalıtım, Genetik Geçiş, Grade, Parotis Malign Neoplazm Alt Türleri

in: Parotis Malign Tümörlerinde Tanı, Tedavi ve Cerrahi Prensipler - 2021, Prof. Dr. Günter HAFIZ, Doç. Dr. Selçuk GÜNEŞ, Editor, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), pp.1-13, 2021

Etiyoloji, Diğer Maligniteler ile İlişkisi, Radyasyonla İlişkisi, Ailesel Kalıtım, Genetik Geçiş, Grade, Parotis Malign Neoplazm Alt Türleri

in: Malignant Tumors of Parotid Gland: Diagnosis, Treatment and Surgical Principles, Prof. Dr. Günter HAFIZ, Doç. Dr. Selçuk GÜNEŞ, Editor, Turkiye Klinikleri Ear Nose and Throat - Special Topics, İstanbul, pp.1-13, 2021

ÖSTAKİ TÜP DİSFONKSİYONUN TEDAVİSİNDE KORTİKOSTEROİD UYGULAMALARININ YERİ

in: Kulak Burun Boğazda Steroid Kullanımı, Prof. Dr. Cemal Cingi - Prof. Dr. Emine Elif Altuntaş, Editor, Sürekli Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Derneği Yayınları, No:34, pp.183-187, 2021

Retrofarengeal abse

in: Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Kaynak Kitap-2, Özgür Yiğit, C.Orhan Kara, Zeynep Alkan, Editor, Logos Yayıncılık, İstanbul, pp.399-400, 2019

allerjik rinit

in: Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Kaynak Kitap-1, Mete Kıroğlu, Özgür Yiğit, Erol Keleş, Cüneyt Orhan Kara, Zeynep Alkan, Editor, Türk Kulak Burun Boğaz ve BaşBoyun Cerrahisi Derneği Yayınıdır, pp.382-390, 2018

Bell paralizisinde kanıta dayalı tanı yöntemleri ve tedavi

in: Kulak Burun Boğazda Kanıta Dayalı Tanı ve Tedavi, Cemal Cingi, Editor, Sebad Yayıncılık, Eskişehir, pp.79-93, 2011