Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Inonu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

 • 2018 - 2018 Lecturer PhD

  Inonu University, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Havacılık Yönetimi

 • 2015 - 2018 Lecturer

  Inonu University, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Havacılık Yönetimi

 • 2011 - 2015 Research Assistant

  Mus Alparslan University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness

Courses

 • Undergraduate Double Major Sağlık işletmelerinde Muhasebe Uygulamaları

 • Undergraduate Genel Muhasebe

 • Undergraduate Double Major Muhasebede Güncel Konular

 • Undergraduate Maliyet ve Yönetim Muhasebesi

 • Undergraduate Minor Muhasebe Teorisi ve Uygulamaları

 • Undergraduate Maliyet Muhasebesi

 • Undergraduate Minor Muhasebe Teorisi ve Uygulamaları

 • Undergraduate Maliyet Muhasebesi

 • Undergraduate Muhasebe Standartları I

 • Undergraduate Mali Tablolar Analizi

 • Undergraduate Genel Muhasebe II

 • Undergraduate Double Major Muhasebede Güncel Konular

 • Undergraduate Double Major Vergi Muhasebesi II

 • Undergraduate Double Major Sağlık İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları

 • Undergraduate Maliyet ve Yönetim Muhasebesi

 • Undergraduate Minor Finansal Raporlama Standartları II

 • Undergraduate Maliyet Muhasebesi

 • Undergraduate Genel Muhasebe I

 • Undergraduate Double Major Muhasebede Güncel Konular

 • Undergraduate Genel Muhasebe II

 • Undergraduate Genel Muhasebe II

 • Undergraduate Muhasebe Standartları I

 • Undergraduate Double Major Sağlık İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları

 • Undergraduate Girişimcilik I

 • Undergraduate Double Major Vergi Muhasebesi II

 • Undergraduate Mali Tablolar Analizi

 • Associate Degree Genel Muhasebe II

 • Undergraduate Mali Tablolar Analizi

 • Postgraduate Vergi Muhasebesi II

 • Undergraduate Genel Muhasebe I

 • Associate Degree Genel Muhasebe I

 • Undergraduate Mali Tablolar Analizi

 • Associate Degree Genel Muhasebe I

 • Undergraduate Genel Muhasebe I

 • Undergraduate Genel Muhasebe II

 • Undergraduate Envanter ve Bilanço

 • Undergraduate Girişimcilik I

 • Associate Degree Genel Muhasebe II

 • Postgraduate Sağlık İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları

 • Undergraduate Muhasebe Standartları I

 • Undergraduate Grişimcilik

 • Undergraduate Muhasebe Standartları I

 • Undergraduate Genel Muhasebe I

 • Undergraduate Double Major Vergi Muhasebesi II

 • Undergraduate Double Major Sağlık İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları

 • Undergraduate Genel Muhasebe I

 • Undergraduate Double Major Vergi Muhasebesi II

 • Associate Degree Genel Muhasebe II

 • Undergraduate Genel Muhasebe II

 • Undergraduate Double Major Sağlık İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları

 • Associate Degree Genel Muhasebe I

 • Undergraduate Genel Muhasebe

 • Undergraduate Muhasebe Standartları I

 • Associate Degree Genel Muhasebe

 • Associate Degree Genel Muhasebe I

 • Associate Degree Genel Muhasebe II

 • Associate Degree Genel Muhasebe II

 • Associate Degree Genel Muhasebe I

 • Associate Degree Genel Muhasebe I

 • Associate Degree Genel Muhasebe

 • Associate Degree Genel Muhasebe II

 • Associate Degree Girişimcilik

 • Associate Degree İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Associate Degree İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Associate Degree Muhasebe

 • Associate Degree Muhasebe

 • Associate Degree Girişimcilik