Education Information

Education Information

 • 2004 - 2010 Doctorate

  Firat University, Instıtute Of Socıal Scıences, Yeni Türk Edebiyatı, Turkey

 • 2002 - 2004 Postgraduate

  Firat University, Instıtute Of Socıal Scıences, Yeni Türk Edebiyatı, Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Firat University, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Tanzimat Devri Türk Romanında Sosyal Tenkit

  Firat University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı

 • 2004 Postgraduate

  Ataol Behramoğlu’nun Şiirlerinin Tematik ve Yapı Bakımından İncelenmesi

  Firat University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı