Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

دراسات التفسير الموضوعي في الفترة الجمهورية بتركيا

İslam ve Yorum VII (Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Türkiye'de Din ve Hayat), Malatya, Turkey, 26 - 28 October 2023, pp.389-393

Âişe Abdurrahman'dan İlmî Tefsire Eleştirel Bir Yaklaşım

Uluslararası İslam ve Medeniyet Sempozyumu II İHYA, Elazığ, Turkey, 17 - 18 October 2022, vol.1, pp.93-94

Books & Book Chapters

Âişe Abdurrahman’dan İlmî Tefsire Eleştirel Bir Yaklaşım

in: İslam ve Medeniyet Serisi:2 İhyâ 1. Cilt, Prof. Dr. Veysel ÖZDEMİR, Dr. Öğr. Üyesi Murat GÖKALP, Dr. Öğr. Üyesi Zuhal DAĞ, Arş. Gör. Mesut ŞEN, Arş. Gör. Nisa GECEKUŞU DEMİRBAŞ, Editor, KİTAP DÜNYASI YAYINLARI, İstanbul, pp.205-220, 2022

Metrics

Publication

3