Education Information

Education Information

 • 2023 - Continues Doctorate

  Inonu University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, Turkey

 • 2021 - Continues Undergraduate

  Ankara University, Ankara Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı, Turkey

 • 2020 - 2023 Postgraduate

  Firat University, Instıtute Of Socıal Scıences, Temel İslam Bilimleri, Turkey

 • 2014 - 2019 Undergraduate

  Firat University, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

 • 2023 Postgraduate

  Aişe Abdurrahman'ın et-Tefsîrü'l-Beyânî adlı eserinde kıraatlerin incelenmesi

  Firat University