Biyografi

İlkokulu Kars Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlkokulu'nda, Ortaokulu Malatya Anadolu Lisesi'nde, Lise öğrenimimi Malatya Fatih Lisesi'nde tamamladım. 2004 yılında Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Sınıf Öğretmenliği Programına başladım aynı zamanda ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans öğrenimime başladım. 2008 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı'nda bölüm 3.sü olarak derece ile mezun oldum. 2009 -2010 yılları arasında Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Tanışık İlkokulu'nda Müdür Yetkili Öğretmen olarak görev yaptım. 2010-2011 eğitim-öğretim yılı Ekim ayında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim (Temel Eğitim) Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programında araştırma görevlisi olarak görev yaptıktan sonra, 2018 Eylül'de Dr. Öğretim Üyesi olarak aynı birimde görevime devam etmekteyim.

Eğitim Bilgileri

Lisans, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Türkiye 2009 - 2021
Doktora, İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Bölümü/Sınıf Eğitimi, Türkiye 2013 - 2018
Yüksek Lisans, İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Bölümü/ Sınıf Öğretmenliği, Türkiye 2010 - 2013
Lisans, Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi, Türkiye 2004 - 2011
Lisans, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü/ Sınıf Öğretmenliği, Türkiye 2004 - 2008

Yabancı Diller

Almanca, B1 Orta
İngilizce, C1 İleri

Yaptığı Tezler

Doktora, İlkokul Dördüncü Sınıf Matematik Dersinde Geometri Alt Öğrenme Alanlarına İlişkin Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Oyun Temelli Öğretimin Etkisi , İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi, 2018
Yüksek Lisans, Mevlâna'nın Mensur Eserlerinde Değerler Eğitimi, İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Bölümü/ Sınıf Öğretmenliği, 2013

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sınıf Öğretmenliği, Spor Bilimleri ve Teknolojisi, Eğitimde Yaratıcı Drama

Akademik Unvanlar / Görevler

Doç.Dr., İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, 2022 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, 2018 - 2022
Araştırma Görevlisi, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, 2010 - 2018

Akademik İdari Deneyim

Fakülte Kurulu Üyesi, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2019 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, 2019 - Devam Ediyor
İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, 2013 - Devam Ediyor
İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, 2013 - Devam Ediyor
İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, 2010 - Devam Ediyor

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

YAŞAROĞLU C., KURTBAĞ B., AKKAYA S., VANLI E., TAN Z., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Öğretmenlere Yönelik İletişim Araştırmalarının Sınıf İçi İletişim ve Öğretmen Bağlamında Değerlendirilmesi, 2021 - 2022
AKKAYA S., YILDIZ A. N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Müze ve Müze Eğitimi Kaynakça Araştırması, 2019 - 2019

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

International Game Interaction Journal (IGI Journal), Baş Editör, 2020 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2022
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Temmuz 2021
Üniversite Araştırmaları Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Nisan 2021
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2019
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2019
Toplum Bilimleri Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2019

MetriklerAkademi Dışı Deneyim

Diğer Kamu Kurumu, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü