Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Technology-supported global education: A mixed method study

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, cilt.9, sa.4, ss.1209-1244, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜRESEL KONULARA KARŞI GÖSTERDİKLERİ DUYARLILIKLAR VE KÜRESEL EĞİTİM ALGILARI

Journal of Social Humanıtıes Scıences Research, cilt.6, sa.40, ss.1899-1914, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye’de, Sosyal Bilgiler Eğitimine İlişkin Alan Eğitimcilerinin Sorunsal Tespitleri

Manas Journal of Social Studies, cilt.8, ss.27-38, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sensitivity of the secondary school students toward global problems

Journal of Human Sciences, cilt.14, sa.1, ss.409-426, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının küresel vatandaşlık eğitimine yönelik algıları

International Journal of Eurasia Social Sciences, cilt.24, sa.7, ss.30-49, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının empatik eğilimlerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, cilt.8, sa.40, ss.564-571, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk eğitim tarihinde sekülerizm

TURKISH STUDIES, cilt.9, sa.5, ss.1447-1457, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Topluma hizmet uygulamaları dersinin toplumsal bilinç kazandırmadaki etkisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.27, ss.393-410, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Atatürk dönemi Türkiye-Fransa eğitim ilişkileri

TURKISH STUDIES, cilt.8, sa.10, ss.387-393, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsan hakları ve demokratikleşme konularının öğretmen adaylarının görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.23, sa.1, ss.119-128, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sosyal bilgiler dersinde müze ile eğitimin öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi: Samsun ili örneği

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.13, sa.1, ss.81-103, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tolerance as a democratic value in higher education

Journal of Social Studies Education Research, cilt.3, sa.2, ss.86-104, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sosyal Bilgiler Eğitimi Derslerinde 5E Öğrenme Döngüsü Modelinin Kullanımı

7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Kırşehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, cilt.1, ss.699-708

Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Kavramına ve Eğitimine Yönelik Algıları

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018

Genel Fiziki Coğrafya Derslerinde Harita Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri

VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Rize, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016

Pisa Sonuçları Bize Ne Anlatıyor Demokrasi ve İnsani Gelişme Endekslerine Dayalı Bir Karşılaştırma

ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU III, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2014

Atatürk Dönemi Fransa Türkiye Eğitim İlişkileri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi IX. Ulusal Frankofoni Kongresi, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Toplumsal Bilinç Kazandırmadaki Etkisi

Aksaray Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 26 - 28 Nisan 2013

Üniversitede Demokratik Bir Değer Olarak Hoşgörü

Marmara Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 20 - 22 Nisan 2012

AB Eğitim Politikalarının Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2011