Education Information

Education Information

 • 2006 - 2011 Expertise In Medicine

  Firat University, School Of Medıcıne, Department Of Internal Medıcıne, Turkey

 • 1999 - 2005 Undergraduate

  Firat University, School Of Medıcıne, Tıp Pr., Turkey

Dissertations

 • 2011 Expertise In Medicine

  Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda paraoksonaz-1 geni Q192R ve L55M polimorfizmlerinin araştırılması

  Firat University, School Of Medıcıne, Department Of Internal Medıcıne