Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects on Motor Development and Performance Levels of Physical Activity in Music Accompaniment on Children with Developmental Deficiencies

Journal of Education and Training Studies,, cilt.12, sa.6, ss.7-12, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECTS OF GYMNASTİCS TRAİNİNG COMBİNED WİTH MUSİC İN CHİLDREN WİTH AUTİSM SPECTRUM DİSORDER AND DOWN SYNDROME

INTERNATİONAL EDUCATİON STUDİES, cilt.11, sa.11, ss.46-52, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar