Education Information

Education Information

  • 1994 - 1999 Doctorate

    Inonu University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 1999 Doctorate

    Ovaryum tümörlerinde p53 cDNA mutasyonları

    Inonu University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü