Eğitim Bilgileri

Doktora, İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Türkiye 1994 - 1998
Yüksek Lisans, İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Türkiye 1992 - 1994
Lisans, İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Türkiye 1988 - 1992

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, Endüstriyel ve Tarımsal Atıkların Biyoteknolojik Olarak Değerlendirilmesinde Yeni Bir Yaklaşım, İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, 1998
Yüksek Lisans, Tarımsal Bir Atık Olan Pamuk Sapının Bio-Pulp Yönünden Kullanılabilirliğinin Araştırılması, İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, 1994

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Biyoteknoloji, Çevre Biyoteknolojisi, Endüstriyel Biyoteknoloji, Mikrobiyal Biyoteknoloji, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi, 2013 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim, 2008 - 2013
Yrd.Doç.Dr., İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim, 1999 - 2007
Araştırma Görevlisi, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim, 1993 - 1999

Akademik İdari Deneyim

Bölüm Başkanı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2018 - 2021
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2018 - 2020
İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2014 - 2016
İnönü Üniversitesi, 2008 - 2014

Verdiği Dersler

Fen ve Teknoloji Kaynaklı Sorunlar, Lisans, 2021 - 2022
Çevre Eğitimi, Lisans, 2021 - 2022
ÇEVRE BİLİMİ, Lisans, 2016 - 2017
BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR, Lisans, 2016 - 2017

Yönetilen Tezler

Kahraman S., Fen bilimleri dersi insan ve çevre ünitesinde yaratıcı drama yönteminin kullanılmasına yönelik bir eylem araştırması, Doktora, İ.ÖZGÜN(Öğrenci), 2021
Kahraman S., Fen bilgisi öğretmen adaylarının organ nakli ve bağışı konularındaki argümantasyon becerileri, epistemolojik inançları, konu alan bilgileri ve tutumlarının incelenmesi, Doktora, G.GÜRKAN(Öğrenci), 2018
Kahraman S., Öğretmen adaylarının eko-okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi, Doktora, B.BAŞAK(Öğrenci), 2018
KAHRAMAN S., BEYAZ-ÇÜRÜKÇÜL FUNGUSLARIN SELÜLAZ VE KSİLANAZ ENZİM ÜRETİM POTANSİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASI, Doktora, D.DOĞAN(Öğrenci), 2013
KAHRAMAN S., FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMENLERİNİN BİYOTEKNOLOJİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI, Yüksek Lisans, G.GÜRKAN(Öğrenci), 2013
KAHRAMAN S., İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN BİYOTEKNOLOJİ (GENETİK MÜHENDİSLİĞİ) FARKINDALIK DÜZEYLERİ, Yüksek Lisans, E.ÖCAL(Öğrenci), 2012
KAHRAMAN S., AĞIR METAL GİDERİMİNDE TARIMSAL ATIK KULLANIMI, Yüksek Lisans, N.DOĞAN(Öğrenci), 2005
KAHRAMAN S., TEKSTİL BOYALARININ GİDERİMİNDE TARIMSAL ATIK KULLANIMI, Yüksek Lisans, P.KOYUNCUOĞLU(Öğrenci), 2005
KAHRAMAN S., ENDÜSTRİYEL ATIK VE SENTETİK KÜLTÜR ORTAMLARINDA ÜRETİLEN BEYAZ ÇÜRÜKÇÜL FUNGUSLARIN LAKKAZ AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI, Yüksek Lisans, İ.HÜDAVERDİ(Öğrenci), 2000

Jüri Üyelikleri

Akademik Kadroya Atama-Yardımcı Doçentlik, Akademik Kadroya Atama, Adıyaman Üniversitesi, Şubat, 2022
Akademik Kadroya Atama-Yardımcı Doçentlik, Akademik Kadroya Atama, Adıyaman Üniversitesi, Ocak, 2022
Akademik Kadroya Atama-Yardımcı Doçentlik, Akademik Kadroya Atama, Erciyes Üniversitesi, Aralık, 2021
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Bartın Üniversitesi, Ağustos, 2021
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Mustafa Kemal Üniversitesi, Mayıs, 2021
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mart, 2020
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ekim, 2019
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Mart, 2019
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Kafkas Üniversitesi, Mart, 2019
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınavı, Uludağ Üniversitesi, Ekim, 2018
Doçentlik Sınavı, ASİL JÜRİ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Mart, 2016
Doçentlik Sınavı, ASİL JÜRİ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Ekim, 2015

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

KAHRAMAN S., ARDUÇ M. A., BAYER H., GÜRKAN G., YILDIRIM E., ARTAN A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Fen Bilimleri Öğretiminde Sanal Gerçeklik Uygulamaları, 2022 - Devam Ediyor
KAHRAMAN S., GÜRKAN G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ÖĞRETMEN ADAYLARININ ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI KONULARINDAKİ TUTUMLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI VE KONU ALAN BİLGİLERİ İLE İLİŞKİSİ, 2017 - 2020
KAHRAMAN S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, EĞİTİM FAKÜLTESİ MUSTAFA NECATİ KONFERANS SALONUNUN GÖRSEL VE İŞİTSEL TEKNOLOJİK ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ, 2014 - 2015
Mutlu F., Kahraman S., Apohan E., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Mutlu F, Kahraman S, Apohan E Sentetik Kültür Ortamlarında Üretilen Beyaz Çürükçül Funguslarda Poliamin Düzeylerinin Belirlenmesi İnönü Üniversitesi BAPB 2008 56 2008, 2008 - 2008
KAHRAMAN S., TÜBİTAK Projesi, Beyaz Çürükçül Funguslarla Yağ Fabrikası Atıklarının Aerobik Degradasyonu ve Değerlendirilmesi, 1997 - 1999
KAHRAMAN S., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Endüstriyel ve Tarımsal Atıkların Biyoteknolojik Olarak Değerlendirilmesinde Yeni Bir Yaklaşım, 1997 - 1999
KAHRAMAN S., TÜBİTAK Projesi, Tarımsal Bir Atık Olan Pamuk Sapının Beyaz-Çürükçül Funguslar Tarafından Biyodegradasyonu, 1994 - 1995

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

8 Sınıf Öğrencilerinin Biyoteknolojiye İlişkin Bilgi ve Tutumları., Katılımcı, Muğla, Türkiye, 2016
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Biyoteknoloji Bilgi Düzeylerine Yönelik Bir Araştırma, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2015
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Güncel Biyoteknolojik Gelişmelerle İlgili Biyoetik Görüşleri, Katılımcı, Türkiye, 2015
ATTITUDES OF UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS BIOTECHNOLOGY AND ITS APPLICATIONS., Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2015
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoteknoloji Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Üçlü Tutum Modeline Göre Ölçme Araçları Geliştirme, Katılımcı, Türkiye, 2014
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOTEKNOLOJİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ BİLGİ DÜZEYLERİ, Katılımcı, Adana, Türkiye, 2014
8. Sınıf Öğrencilerinin Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları ile ilgili Görüşleri, Katılımcı, Türkiye, 2014
Kadmiyum stresi altındaki Trametes (Coriolus) versicolor ve Funalia trogii'de poliamin ve lakkaz Üretimi, Katılımcı, İzmir, Türkiye, 2012
Fen ve Teknoloji öğretmenlerine yönelik biyoteknoloji tutum ölçeği geliştirme çalışması, Katılımcı, Niğde, Türkiye, 2012
Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin biyoteknoloji uygulamalarına yönelik tutumlarının belirlenmesi, Katılımcı, Türkiye, 2012
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Biyoteknoloji Hakkındaki Düşünceleri, Katılımcı, Türkiye, 2010
Sentetik Kültüt Ortamında Üretilen Beyaz Çürükçül Funguslarda (Coriolus (Trametes) versicolor ve Funalia trogii) Serbest Polaimin Düzeylerinin Belirlenmesi, Katılımcı, Denizli, Türkiye, 2010
Tarımsal atıklar ile renk giderimi öncesi ve sonrası çeşitli tekstil boyalarının antibakteriyel etkisi, Katılımcı, Trabzon, Türkiye, 2008
Ölü Fungal Biyokütle ile Tekstil Boyalarının Giderimi. VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Katılımcı, Malatya, Türkiye, 2007
Beyaz Çürükçül Fungusların Biyoteknolojik Önemi, Katılımcı, Aydın, Türkiye, 2006
Sentetik Tekstil Atık Suyunun/Tekstil Boyalarının Renginin Gideriminde ve Detoksifikasyonunda Fungus Kullanımı, Katılımcı, Türkiye, 2005
Ağır Metal ve Boya Gideriminde Çeşitli Tarımsal Atıkların Biyosorbent Olarak Kullanımı, Katılımcı, Eskişehir, Türkiye, 2005
Funalia trogii’nin Lakkaz Üretim Yeteneğinin ve Renk Giderim Aktivitesinin Zeytinyağı Fabrikası Atık Suyu Ortamında Araştırılması, Katılımcı, Çanakkale, Türkiye, 2003
Beyaz Çürükçül Fungusların Lignin Yıkım Kapasiteleri ve Lakkaz Aktivitelerinin Çeşitli Sentetik ve Doğal Kültür Ortamlarında Araştırılması, Katılımcı, Türkiye, 2002
Çeşitli Tekstil Boyalarının Renginin Gideriminde Beyaz Çürükçül Fungus Kullanımı, Katılımcı, Malatya, Türkiye, 2002