Education Information

Doctorate, Inonu University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Turkey 1994 - 1998
Postgraduate, Inonu University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Turkey 1992 - 1994
Undergraduate, Inonu University, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Turkey 1988 - 1992

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Dissertations

Doctorate, Endüstriyel ve Tarımsal Atıkların Biyoteknolojik Olarak Değerlendirilmesinde Yeni Bir Yaklaşım, Inonu University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, 1998
Postgraduate, Tarımsal Bir Atık Olan Pamuk Sapının Bio-Pulp Yönünden Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Inonu University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, 1994

Research Areas

Life Sciences, Biotechnology, Environmental Biotechnology, Industrial Biotechnology, Microbial Biotechnology, Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

Professor, Inonu University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi, 2013 - Continues
Associate Professor, Inonu University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim, 2008 - 2013
Assistant Professor, Inonu University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim, 1999 - 2007
Research Assistant, Inonu University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim, 1993 - 1999

Academic and Administrative Experience

Head of Department, Inonu University, Eğitim Fakültesi, 2018 - 2021
Head of Department, Inonu University, Eğitim Fakültesi, 2018 - 2020
Inonu University, Eğitim Fakültesi, 2014 - 2016
Inonu University, 2008 - 2014

Courses

Fen ve Teknoloji Kaynaklı Sorunlar, Undergraduate, 2021 - 2022
Çevre Eğitimi, Undergraduate, 2021 - 2022
ÇEVRE BİLİMİ, Undergraduate, 2016 - 2017
BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR, Undergraduate, 2016 - 2017

Advising Theses

Kahraman S., Fen bilimleri dersi insan ve çevre ünitesinde yaratıcı drama yönteminin kullanılmasına yönelik bir eylem araştırması, Doctorate, İ.ÖZGÜN(Student), 2021
Kahraman S., Fen bilgisi öğretmen adaylarının organ nakli ve bağışı konularındaki argümantasyon becerileri, epistemolojik inançları, konu alan bilgileri ve tutumlarının incelenmesi, Doctorate, G.GÜRKAN(Student), 2018
Kahraman S., Öğretmen adaylarının eko-okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi, Doctorate, B.BAŞAK(Student), 2018
KAHRAMAN S., BEYAZ-ÇÜRÜKÇÜL FUNGUSLARIN SELÜLAZ VE KSİLANAZ ENZİM ÜRETİM POTANSİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASI, Doctorate, D.DOĞAN(Student), 2013
KAHRAMAN S., FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMENLERİNİN BİYOTEKNOLOJİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI, Postgraduate, G.GÜRKAN(Student), 2013
KAHRAMAN S., İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN BİYOTEKNOLOJİ (GENETİK MÜHENDİSLİĞİ) FARKINDALIK DÜZEYLERİ, Postgraduate, E.ÖCAL(Student), 2012
KAHRAMAN S., AĞIR METAL GİDERİMİNDE TARIMSAL ATIK KULLANIMI, Postgraduate, N.DOĞAN(Student), 2005
KAHRAMAN S., TEKSTİL BOYALARININ GİDERİMİNDE TARIMSAL ATIK KULLANIMI, Postgraduate, P.KOYUNCUOĞLU(Student), 2005
KAHRAMAN S., ENDÜSTRİYEL ATIK VE SENTETİK KÜLTÜR ORTAMLARINDA ÜRETİLEN BEYAZ ÇÜRÜKÇÜL FUNGUSLARIN LAKKAZ AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI, Postgraduate, İ.HÜDAVERDİ(Student), 2000

Jury Memberships

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship, Appointment Academic Staff, Adıyaman Üniversitesi, February, 2022
Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship, Appointment Academic Staff, Adıyaman Üniversitesi, January, 2022
Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship, Appointment Academic Staff, Erciyes Üniversitesi, December, 2021
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Bartın Üniversitesi, August, 2021
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Inonu University, May, 2021
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, March, 2020
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Inonu University, October, 2019
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Inonu University, March, 2019
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Inonu University, March, 2019
Associate Professor Exam, Associate Professor Exam, Inonu University, October, 2018
Associate Professor Exam, ASİL JÜRİ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, March, 2016
Associate Professor Exam, ASİL JÜRİ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, October, 2015

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

KAHRAMAN S., ARDUÇ M. A., BAYER H., GÜRKAN G., YILDIRIM E., ARTAN A., Project Supported by Higher Education Institutions, Fen Bilimleri Öğretiminde Sanal Gerçeklik Uygulamaları, 2022 - Continues
KAHRAMAN S., GÜRKAN G., Project Supported by Higher Education Institutions, ÖĞRETMEN ADAYLARININ ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI KONULARINDAKİ TUTUMLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI VE KONU ALAN BİLGİLERİ İLE İLİŞKİSİ, 2017 - 2020
KAHRAMAN S., Project Supported by Higher Education Institutions, EĞİTİM FAKÜLTESİ MUSTAFA NECATİ KONFERANS SALONUNUN GÖRSEL VE İŞİTSEL TEKNOLOJİK ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ, 2014 - 2015
Mutlu F., Kahraman S., Apohan E., Project Supported by Other Official Institutions, Mutlu F, Kahraman S, Apohan E Sentetik Kültür Ortamlarında Üretilen Beyaz Çürükçül Funguslarda Poliamin Düzeylerinin Belirlenmesi İnönü Üniversitesi BAPB 2008 56 2008, 2008 - 2008
KAHRAMAN S., TUBITAK Project, Beyaz Çürükçül Funguslarla Yağ Fabrikası Atıklarının Aerobik Degradasyonu ve Değerlendirilmesi, 1997 - 1999
KAHRAMAN S., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Endüstriyel ve Tarımsal Atıkların Biyoteknolojik Olarak Değerlendirilmesinde Yeni Bir Yaklaşım, 1997 - 1999
KAHRAMAN S., TUBITAK Project, Tarımsal Bir Atık Olan Pamuk Sapının Beyaz-Çürükçül Funguslar Tarafından Biyodegradasyonu, 1994 - 1995

Metrics

Congress and Symposium Activities

8 Sınıf Öğrencilerinin Biyoteknolojiye İlişkin Bilgi ve Tutumları., Attendee, Muğla, Turkey, 2016
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Biyoteknoloji Bilgi Düzeylerine Yönelik Bir Araştırma, Attendee, Ankara, Turkey, 2015
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Güncel Biyoteknolojik Gelişmelerle İlgili Biyoetik Görüşleri, Attendee, Turkey, 2015
ATTITUDES OF UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS BIOTECHNOLOGY AND ITS APPLICATIONS., Attendee, Antalya, Turkey, 2015
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoteknoloji Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Üçlü Tutum Modeline Göre Ölçme Araçları Geliştirme, Attendee, Turkey, 2014
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOTEKNOLOJİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ BİLGİ DÜZEYLERİ, Attendee, Adana, Turkey, 2014
8. Sınıf Öğrencilerinin Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları ile ilgili Görüşleri, Attendee, Turkey, 2014
Kadmiyum stresi altındaki Trametes (Coriolus) versicolor ve Funalia trogii'de poliamin ve lakkaz Üretimi, Attendee, İzmir, Turkey, 2012
Fen ve Teknoloji öğretmenlerine yönelik biyoteknoloji tutum ölçeği geliştirme çalışması, Attendee, Niğde, Turkey, 2012
Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin biyoteknoloji uygulamalarına yönelik tutumlarının belirlenmesi, Attendee, Turkey, 2012
Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Biyoteknoloji Hakkındaki Düşünceleri, Attendee, Turkey, 2010
Sentetik Kültüt Ortamında Üretilen Beyaz Çürükçül Funguslarda (Coriolus (Trametes) versicolor ve Funalia trogii) Serbest Polaimin Düzeylerinin Belirlenmesi, Attendee, Denizli, Turkey, 2010
Tarımsal atıklar ile renk giderimi öncesi ve sonrası çeşitli tekstil boyalarının antibakteriyel etkisi, Attendee, Trabzon, Turkey, 2008
Ölü Fungal Biyokütle ile Tekstil Boyalarının Giderimi. VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Attendee, Malatya, Turkey, 2007
Beyaz Çürükçül Fungusların Biyoteknolojik Önemi, Attendee, Aydın, Turkey, 2006
Sentetik Tekstil Atık Suyunun/Tekstil Boyalarının Renginin Gideriminde ve Detoksifikasyonunda Fungus Kullanımı, Attendee, Turkey, 2005
Ağır Metal ve Boya Gideriminde Çeşitli Tarımsal Atıkların Biyosorbent Olarak Kullanımı, Attendee, Eskişehir, Turkey, 2005
Funalia trogii’nin Lakkaz Üretim Yeteneğinin ve Renk Giderim Aktivitesinin Zeytinyağı Fabrikası Atık Suyu Ortamında Araştırılması, Attendee, Çanakkale, Turkey, 2003
Beyaz Çürükçül Fungusların Lignin Yıkım Kapasiteleri ve Lakkaz Aktivitelerinin Çeşitli Sentetik ve Doğal Kültür Ortamlarında Araştırılması, Attendee, Turkey, 2002
Çeşitli Tekstil Boyalarının Renginin Gideriminde Beyaz Çürükçül Fungus Kullanımı, Attendee, Malatya, Turkey, 2002