Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2016 8 Sınıf Öğrencilerinin Biyoteknolojiye İlişkin Bilgi ve Tutumları.

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2015 Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Biyoteknoloji Bilgi Düzeylerine Yönelik Bir Araştırma

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2015 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Güncel Biyoteknolojik Gelişmelerle İlgili Biyoetik Görüşleri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 ATTITUDES OF UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS BIOTECHNOLOGY AND ITS APPLICATIONS.

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2014 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoteknoloji Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Üçlü Tutum Modeline Göre Ölçme Araçları Geliştirme

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 8. Sınıf Öğrencilerinin Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları ile ilgili Görüşleri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2014 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOTEKNOLOJİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ BİLGİ DÜZEYLERİ

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2012 Kadmiyum stresi altındaki Trametes (Coriolus) versicolor ve Funalia trogii'de poliamin ve lakkaz Üretimi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2012 Fen ve Teknoloji öğretmenlerine yönelik biyoteknoloji tutum ölçeği geliştirme çalışması

  Katılımcı

  Niğde, Türkiye

 • 2012 Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin biyoteknoloji uygulamalarına yönelik tutumlarının belirlenmesi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Biyoteknoloji Hakkındaki Düşünceleri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2010 Sentetik Kültüt Ortamında Üretilen Beyaz Çürükçül Funguslarda (Coriolus (Trametes) versicolor ve Funalia trogii) Serbest Polaimin Düzeylerinin Belirlenmesi

  Katılımcı

  Denizli, Türkiye

 • 2008 Tarımsal atıklar ile renk giderimi öncesi ve sonrası çeşitli tekstil boyalarının antibakteriyel etkisi

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2007 Ölü Fungal Biyokütle ile Tekstil Boyalarının Giderimi. VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2006 Beyaz Çürükçül Fungusların Biyoteknolojik Önemi

  Katılımcı

  Aydın, Türkiye

 • 2005 Sentetik Tekstil Atık Suyunun/Tekstil Boyalarının Renginin Gideriminde ve Detoksifikasyonunda Fungus Kullanımı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2005 Ağır Metal ve Boya Gideriminde Çeşitli Tarımsal Atıkların Biyosorbent Olarak Kullanımı

  Katılımcı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2003 Funalia trogii’nin Lakkaz Üretim Yeteneğinin ve Renk Giderim Aktivitesinin Zeytinyağı Fabrikası Atık Suyu Ortamında Araştırılması

  Katılımcı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2002 Çeşitli Tekstil Boyalarının Renginin Gideriminde Beyaz Çürükçül Fungus Kullanımı

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2002 Beyaz Çürükçül Fungusların Lignin Yıkım Kapasiteleri ve Lakkaz Aktivitelerinin Çeşitli Sentetik ve Doğal Kültür Ortamlarında Araştırılması

  Katılımcı

  Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 314

h-indeksi (WOS): 9