Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2021 - Continues Akademik Yaklaşımlar Dergisi

    Editor