Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Siber Güvenlik ve Ulus-Devlet: Stuxnet Üzerine Bir İnceleme

Dijitalleşen Dünyada Birey, Toplum, Siyaset Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 May 2022

Ulus-Aşırı Örgütün Aktörlüğü Sorunsalı: Hizbullah

Siyasi İlimler Türk Derneği I. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 25 September 2022 Sustainable Development

İran Dış Politikası Ulusal Rol Kavramı: KOEP

9.Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi, 26-29 Mayıs , Mersin, Turkey, 26 - 29 May 2022

Uluslararası Göçün Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi

26-28 Eylül 1.ULUSLARARASI İLETİŞİM VE YÖNETİM BİLİMİ KONGRESİ, 26 - 28 September 2019, pp.678-693 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Neo-Weberyan Devlet Teorisi ve Tarihsel Kurumsalcılık

in: Siyaset, Devlet ve Uluslararası İlişkiler, Torun, Abdullah, Editor, Gazi, Malatya, pp.153-168, 2021

Metrics

Publication

6

Project

1
UN Sustainable Development Goals