Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Akılda tutulması gereken geç dönem organ metastazları: RCC sonrası pankreatik metastaz

Türk Manyetik Rezonans Derneği 26. Yıllık Uluslarası Katılımlı Bilimsel Toplantısı, 2022, Ankara, Turkey, 26 - 28 May 2022

Spontan gerileyen benign karaciğer lezyonu: fokal nodüler hiperplazi

Türk Manyetik Rezonans Derneği 26. Yıllık Uluslarası Katılımlı Bilimsel Toplantısı, 2022, Ankara, Turkey, 26 May 2022

Vajende karşımıza nadir olarak ortaya çıkan büyük bir mezenkimal tümör: agresif anjiomiksoma

Türk Manyetik Rezonans Derneği 26. Yıllık Uluslarası Katılımlı Bilimsel Toplantısı, 2022, Ankara, Turkey, 26 May 2022

Transhepatic venous access for hemodialysis patients

7th Intercontinental Emergency Medicine Congress, Turkey, 12 - 15 November 2020, pp.565-566

PS-210BIR SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİT OLGUSU:KLİNİK VE RADYOLOJİK BULGULARIN GÖZDENGEÇİRİLMESİ

Türk Manyetik Rezonans Derneği24. YILLIK ULUSLARARASI KATILIMLI BİLİMSEL TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 25 - 27 April 2019

PS-183RİNOPLASTİ ÖNCESİ FARK EDİLEN FRONTOETMOİDALENSEFALOSEL OLGUSU

Türk Manyetik Rezonans Derneği24. YILLIK ULUSLARARASI KATILIMLI BİLİMSEL TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 25 - 27 April 2019

DİRENÇLİ EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİREN ORTA YAŞLIHASTADA, NADİR BİR ANTİTE: TİP 3 STURGE WEBERSENDROMU

Türk Manyetik Rezonans Derneği 24. YILLIK ULUSLARARASI KATILIMLI BİLİMSEL TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 25 - 27 April 2019

PS-156 ENFLAMATUAR MEME CA-MASTİT ÖN TANISIYLA GELEN HASTADA NADİR BİR ETYOLOJİ: SUBKLAVİAN VEN TROMBOZU

Türk Manyetik Rezonans Derneği 24. YILLIK ULUSLARARASI KATILIMLI BİLİMSEL TOPLANTISI, Turkey, 25 - 27 April 2019

PS-213BEYİN SAPI VE BEYAZ CEVHER TUTULUMU GÖSTERENBİR NÖROSARKOİDOZ OLGUSU: LİTERATÜREŞLİĞİNDE GÖZDEN GEÇİRME

Türk Manyetik Rezonans Derneği24. YILLIK ULUSLARARASI KATILIMLI BİLİMSEL TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 25 - 27 April 2019

PS-073 ATNALI BÖBREĞE SAHİP HASTADA GELİŞEN KSANTOGRANÜLOMATÖZ PİYELONEFRİT TABLOSU

Türk Manyetik Rezonans Derneği 24. YILLIK ULUSLARARASI KATILIMLI BİLİMSEL TOPLANTISI, Turkey, 25 - 27 April 2019

PS-105 KARACİĞERİN NADİR GÖRÜLEN PORTAL VEN ANOMALİSİ: OLGU SUNUMU

Türk Radyoloji Derneği 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, Turkey, 6 - 11 November 2018

PS-258 PRİMER PERİTONEAL SERÖZ KARSİNOM: OLGU SUNUMU

Türk Radyoloji Derneği 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, Turkey, 6 - 11 November 2018

PS-247 TESTİS İNTERMEDİATE BURKİTT LENFOMA:OLGU SUNUMU

Türk Radyoloji Derneği 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, Turkey, 6 - 11 November 2018

Seminal vezikül ve vaz deferans agenezisine eşlik eden testis agenezisi: ilk olgu

Türk Radyoloji Derneği 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 11 November 2018

PS-045 MALROTASYON İLE GÖRÜLEN ATİPİK YERLEŞİMLİ AKUT APANDİSİT: OLGU SUNUMU

Türk Radyoloji Derneği 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, Turkey, 6 - 11 November 2018

Karaciğerin nadir görülen portal ven anomalisi: olgu sunumu

Türk Radyoloji Derneği 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 11 November 2018

PS-595 MEDİASTENDE NADİR BİR BENİGN KİTLE: HEMANJİOM

Türk Radyoloji Derneği 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, Turkey, 6 - 11 November 2018

PS-249 CERRAHİ SKARDA UTERİN LEİOMYOSARKOM METASTAZI: OLGU SUNUMU

Türk Radyoloji Derneği 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, Turkey, 6 - 11 November 2018

Cerrahi skarda uterin leiomyosarkom metastazı: olgu sunumu

Türk Radyoloji Derneği 39. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 11 November 2018

PS-411 GLUTARİK ASİDÜRİ TİP I: İKİ TARAFLI ARAKNOİD KİST

Türk Radyoloji Derneği 38. Ulusal Radyoloji Kongresi, Turkey, 31 October - 04 November 2017

Books & Book Chapters

Paratiroid hastalıklarında Cerrahi Dışı Teknikler

in: PARATİROİD HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ, ÜNAL Bülent, KANAT Burhan Hakan, Editor, © 2021 Türkiye Klinikleri Türkiye Klinikleri Yayın Seri No: 835 Yayınevi/Matbaa Sertifika No: 48768 1. Baskı, Nisan 2021, Ankara-Türkiye, Ankara, pp.62-66, 2021