Education Information

Education Information

 • 1998 - 2007 Doctorate

  Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Mikrobiyoloji, Turkey

 • 1995 - 1997 Postgraduate

  Inonu University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Mikrobiyoloji, Turkey

 • 1982 - 1987 Undergraduate

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Türkiye'nin farklı cografik bölgelerinden toplanan mycobacterıum tuberculosıs izolatlarının IS6110 rflp (restrıctıon fragment length polymorphısm) ve spoligotip profillerinin belirlenmesi (

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji

 • 1997 Postgraduate

  Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) yöntemi kullanılarak mycobacterium tuberculosisbsuslarının tiplendirilmesi

  Inonu University, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English