Eğitim Bilgileri

Doktora, İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Türkiye 2004 - 2008
Yüksek Lisans, İnönü Üniversitesi, Fen Blimleri Enstitüsü, Kimya, Türkiye 2002 - 2004
Lisans, İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, Türkiye 1997 - 2001

Yaptığı Tezler

Doktora, Karbon-halojenür bağlarının n-heterosiklik karben katalizörleri ile aktivasyonu, İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008

Araştırma Alanları

Kimya, İnorganik Kimya, Biyoinorganik Kimya, Kataliz, Koordinasyon Kimyası, Metal karben kompleksleri, Metal olefin kompleksleri, Metaller, Nanokümeler, Organometalik Kimya , Yeni Ligandlar, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2014 - 2017
Doç.Dr., 2011 - 2014
Yrd.Doç.Dr., 2008 - 2011

Akademik İdari Deneyim

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 2010 - 2011

Verdiği Dersler

Temel Kimya, Lisans, 2016 - 2017
Tez Yönetimi, Yüksek Lisans, 2016 - 2017
Genel Kimya, Lisans, 2016 - 2017
Anorganik Kimya III, Lisans, 2016 - 2017
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2016 - 2017
Genel Kimya, Lisans, 2016-2017
Temel Kimya, Lisans, 2016-2017
Uzmanlık Alan Dersi, Lisans Çift Anadal, 2016-2017
Anorganik Kimya III, Lisans, 2016-2017
Tez Yönetimi, Lisans Çift Anadal, 2016-2017
Anorganik kimya I, Lisans, 2015-2016
Anorganik Kimya II, Lisans, 2015-2016
ANORGANİK KİMYA LAB, Lisans, 2013-2014
ANORGANİK KİMYA 1, Lisans, 2013-2014
ANORGANİK BİLEŞİKLERİN AYRILMASI, Lisans Çift Anadal, 2013-2014
ANORGANİK KİMYA LAB, Lisans, 2013-2014
ATOM VE MOLEKÜLÜN YAPISI, Lisans, 2013-2014
HOMOJEN KATALİZÖRLER, Lisans Yandal, 2013-2014
İyonik Sıvılar I, Lisans Çift Anadal, 2013-2014
İyonik Sıvılar I, Lisans Çift Anadal, 2013-2014
GENEL KİMYA 1, Lisans, 2013-2014
ORGANİK SENTEZDE ORGANOMETALİK BİLEŞİKLERİN ÖNEMİ, Lisans Yandal, 2013-2014
GENEL KİMYA 1, Lisans, 2013-2014
Atom ve molekül yapısı, Lisans, 2013-2014
ANORGANİK KİMYA 2, Lisans, 2013-2014
ORGANOMETAL KİMYASI, Lisans, 2012-2013
ORGANİK SENTEZDE ORGANOMETALİK BİLEŞİKLERİN ÖNEMİ, Lisans Yandal, 2012-2013
ANORGANİK KİMYA LAB, Lisans, 2012-2013
HOMOJEN KATALİZÖRLER, Lisans Yandal, 2012-2013
ATOM VE MOLEKÜLÜN YAPISI, Lisans, 2012-2013
ANORGANİK KİMYA 2, Lisans, 2012-2013
Atom ve molekül yapısı, Lisans, 2012-2013
ANORGANİK BİLEŞİKLERİN AYRILMASI, Lisans Çift Anadal, 2012-2013
GENEL KİMYA 1, Lisans, 2012-2013
ANORGANİK KİMYA LAB, Lisans, 2012-2013
GENEL KİMYA 1, Lisans, 2012-2013
ANORGANİK KİMYA 1, Lisans, 2012-2013
KATIHAL KİMYASI VE METALLER, Lisans, 2012-2013
ANORGANİK BİLEŞİKLERİN AYRILMASI, Lisans Çift Anadal, 2011-2012
ANORGANİK KİMYA 1, Lisans, 2011-2012
ORGANİK SENTEZDE ORGANOMETALİK BİLEŞİKLERİN ÖNEMİ, Lisans Yandal, 2011-2012
GENEL KİMYA 1, Lisans, 2011-2012
Atom ve molekül yapısı, Lisans, 2011-2012
GENEL KİMYA 1, Lisans, 2011-2012
KATIHAL KİMYASI VE METALLER, Lisans, 2011-2012
HOMOJEN KATALİZÖRLER, Lisans Yandal, 2011-2012
ANORGANİK KİMYA LAB, Lisans, 2011-2012
ANORGANİK KİMYA LAB, Lisans, 2011-2012
ATOM VE MOLEKÜLÜN YAPISI, Lisans, 2011-2012
ANORGANİK KİMYA 2, Lisans, 2011-2012
ORGANOMETAL KİMYASI, Lisans, 2011-2012
ATOM VE MOLEKÜLÜN YAPISI, Lisans, 2010-2011
ORGANİK SENTEZDE ORGANOMETALİK BİLEŞİKLERİN ÖNEMİ, Lisans Yandal, 2010-2011
ANORGANİK KİMYA 1, Lisans, 2010-2011
HOMOJEN KATALİZÖRLER, Lisans Yandal, 2010-2011
ANORGANİK BİLEŞİKLERİN AYRILMASI, Lisans Çift Anadal, 2010-2011
GENEL KİMYA 1, Lisans, 2010-2011
ANORGANİK KİMYA LAB, Lisans, 2010-2011
ANORGANİK KİMYA 2, Lisans, 2010-2011
ANORGANİK KİMYA LAB, Lisans, 2010-2011
Atom ve molekül yapısı, Lisans, 2010-2011
GENEL KİMYA 1, Lisans, 2010-2011
ORGANOMETAL KİMYASI, Lisans, 2010-2011
ANORGANİK BİLEŞİKLERİN AYRILMASI, Lisans Çift Anadal, 2009-2010
HOMOJEN KATALİZÖRLER, Lisans Yandal, 2009-2010
ANORGANİK KİMYA 1, Lisans, 2009-2010
GENEL KİMYA 1, Lisans, 2009-2010
GENEL KİMYA 1, Lisans, 2009-2010
ANORGANİK KİMYA LAB, Lisans, 2009-2010
ORGANİK SENTEZDE ORGANOMETALİK BİLEŞİKLERİN ÖNEMİ, Lisans Yandal, 2009-2010
ANORGANİK KİMYA LAB, Lisans, 2009-2010
ANORGANİK KİMYA 2, Lisans, 2009-2010
ATOM VE MOLEKÜLÜN YAPISI, Lisans, 2009-2010
Atom ve molekül yapısı, Lisans, 2009-2010

Yönetilen Tezler

Yaşar S., Palladyum N-heterosiklik karben komplekslerinin sentezi ve C-C bağ oluşum reaksiyonlarındaki aktivitelerinin incelenmesi, Yüksek Lisans, F.İMİK(Öğrenci), 2019
YAŞAR S., Benzimidazol N-Heterosiklik karben öncülleri ve komplekslerinin sentezi, katalitik aktivitelerinin incelenmesi, Yüksek Lisans, S.ÇEKİRDEK(Öğrenci), 2013

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

YAŞAR S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, RUTENYUM N-HETEROSİKLİK KARBEN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU, KATALİTİK UYGULAMALARININ İNCELENMESİ, 2014 - Devam Ediyor
YAŞAR S., TÜBİTAK Projesi, Genişlemiş halkaya sahip rutenyum N heterosiklik karben komplekslerinin sentezi karakterizasyonu ve katalitik uygulamalarının incelenmesi, 2013 - Devam Ediyor
YAŞAR S., FIRAT T., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Dimerik Palladyum Nheterosiklik Karben Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi, 2020 - 2022
YAŞAR S., YAĞMURLU A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bakır Nheterosiklik Karben Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi, 2020 - 2022
ALTIN S., YAŞAR S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Elektrikli araçlarda kullanılan silindir pil hücrelerinin üretimi ve performanslarının belirlenmesi, 2020 - 2021
YAŞAR S., ÖZDEMİR İ., GÜRBÜZ N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Organik Sentezde Palladyum Nheterosiklik Karben Kompleks Katalizli CH Bağ AktivasyonArilasyon Reaksiyonlarının İncelenmesi, 2019 - 2021
GÜRBÜZ N., YAŞAR S., ÖZDEMİR İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Pd-N-Heterosiklik Karben Katalizli Arilasyon Tepkimeleri, 2019 - 2021
ÖZDEMİR İ., YAŞAR S., ÖZDEMİR İ., KARACA E. Ö., ŞAHİN BÖLÜKBAŞI S., ŞAHİN N., GÜRBÜZ N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Rh ve Ag N-heterosiklik Karben Kompleksleri Sentezi ve Antikanser Özelliklerinin İncelenmesi, 2018 - 2020
BULUT F., ALTIN S., YAŞAR S., ÖREN İ. C., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Portable çok amaçlı non-manyetik mekanik karıştırıcı ürün geliştirme, 2018 - 2019
ALTIN S., ÖNAL Y., DEMİREL S., BAYRİ A., YAŞAR S., ALTIN E., BULUT F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Şarjedilebilir mini/mikro-pil üretimi ve elektrokimyasal performanslarının belirlenmesi, 2017 - 2019
YAŞAR S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, FONKSİYONEL 7 VE 8 ÜYELİ N-HETEROSİKLİK KARBENLERİN VE PALLADYUM KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, SONOGASHİRA VE HECK TÜRÜ KATALİTİK SİSTEMLERDEKİ AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ, 2016 - 2018
YAŞAR S., AB Çerçeve Programları Destekli Proje, Suda Çözünebilen Gümüş ve Rutenyum N-heterosiklik Karben Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi, 2014 - 2016

Bilimsel Hakemlikler

journal of coordination chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2017
Journal of organometallic chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2017
Applied organometallic chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2017

Metrikler

Akademi Dışı Deneyim

Gaziosmanpaşa Üniversitesi