Education Information

Doctorate, Inonu University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey 2004 - 2008
Postgraduate, Inonu University, Fen Blimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey 2002 - 2004
Undergraduate, Inonu University, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, Turkey 1997 - 2001

Dissertations

Doctorate, Karbon-halojenür bağlarının n-heterosiklik karben katalizörleri ile aktivasyonu, Inonu University, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008

Research Areas

Chemistry, Inorganic Chemistry, Bioinorganic Chemistry, Catalysis, Coordination Chemistry, Metal Carbene Complexes, Metal olefin complexes, Solid-State Chemistry, nanoclusters, Organometallic Chemistry, Novel Ligands, Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

Professor, Inonu University, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2017 - Continues
Associate Professor, Inonu University, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2014 - 2017
Associate Professor, 2011 - 2014
Assistant Professor, 2008 - 2011

Academic and Administrative Experience

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 2010 - 2011

Courses

Temel Kimya, Undergraduate, 2016 - 2017
Tez Yönetimi, Postgraduate, 2016 - 2017
Genel Kimya, Undergraduate, 2016 - 2017
Anorganik Kimya III, Undergraduate, 2016 - 2017
Uzmanlık Alan Dersi, Postgraduate, 2016 - 2017
Genel Kimya, Undergraduate, 2016-2017
Temel Kimya, Undergraduate, 2016-2017
Uzmanlık Alan Dersi, Undergraduate Double Major, 2016-2017
Anorganik Kimya III, Undergraduate, 2016-2017
Tez Yönetimi, Undergraduate Double Major, 2016-2017
Anorganik kimya I, Undergraduate, 2015-2016
Anorganik Kimya II, Undergraduate, 2015-2016
ANORGANİK KİMYA LAB, Undergraduate, 2013-2014
ANORGANİK KİMYA 1, Undergraduate, 2013-2014
ANORGANİK BİLEŞİKLERİN AYRILMASI, Undergraduate Double Major, 2013-2014
ANORGANİK KİMYA LAB, Undergraduate, 2013-2014
ATOM VE MOLEKÜLÜN YAPISI, Undergraduate, 2013-2014
HOMOJEN KATALİZÖRLER, Undergraduate Minor, 2013-2014
İyonik Sıvılar I, Undergraduate Double Major, 2013-2014
İyonik Sıvılar I, Undergraduate Double Major, 2013-2014
GENEL KİMYA 1, Undergraduate, 2013-2014
ORGANİK SENTEZDE ORGANOMETALİK BİLEŞİKLERİN ÖNEMİ, Undergraduate Minor, 2013-2014
GENEL KİMYA 1, Undergraduate, 2013-2014
Atom ve molekül yapısı, Undergraduate, 2013-2014
ANORGANİK KİMYA 2, Undergraduate, 2013-2014
ORGANOMETAL KİMYASI, Undergraduate, 2012-2013
ORGANİK SENTEZDE ORGANOMETALİK BİLEŞİKLERİN ÖNEMİ, Undergraduate Minor, 2012-2013
ANORGANİK KİMYA LAB, Undergraduate, 2012-2013
HOMOJEN KATALİZÖRLER, Undergraduate Minor, 2012-2013
ATOM VE MOLEKÜLÜN YAPISI, Undergraduate, 2012-2013
ANORGANİK KİMYA 2, Undergraduate, 2012-2013
Atom ve molekül yapısı, Undergraduate, 2012-2013
ANORGANİK BİLEŞİKLERİN AYRILMASI, Undergraduate Double Major, 2012-2013
GENEL KİMYA 1, Undergraduate, 2012-2013
ANORGANİK KİMYA LAB, Undergraduate, 2012-2013
GENEL KİMYA 1, Undergraduate, 2012-2013
ANORGANİK KİMYA 1, Undergraduate, 2012-2013
KATIHAL KİMYASI VE METALLER, Undergraduate, 2012-2013
ANORGANİK BİLEŞİKLERİN AYRILMASI, Undergraduate Double Major, 2011-2012
ANORGANİK KİMYA 1, Undergraduate, 2011-2012
ORGANİK SENTEZDE ORGANOMETALİK BİLEŞİKLERİN ÖNEMİ, Undergraduate Minor, 2011-2012
GENEL KİMYA 1, Undergraduate, 2011-2012
Atom ve molekül yapısı, Undergraduate, 2011-2012
GENEL KİMYA 1, Undergraduate, 2011-2012
KATIHAL KİMYASI VE METALLER, Undergraduate, 2011-2012
HOMOJEN KATALİZÖRLER, Undergraduate Minor, 2011-2012
ANORGANİK KİMYA LAB, Undergraduate, 2011-2012
ANORGANİK KİMYA LAB, Undergraduate, 2011-2012
ATOM VE MOLEKÜLÜN YAPISI, Undergraduate, 2011-2012
ANORGANİK KİMYA 2, Undergraduate, 2011-2012
ORGANOMETAL KİMYASI, Undergraduate, 2011-2012
ATOM VE MOLEKÜLÜN YAPISI, Undergraduate, 2010-2011
ORGANİK SENTEZDE ORGANOMETALİK BİLEŞİKLERİN ÖNEMİ, Undergraduate Minor, 2010-2011
ANORGANİK KİMYA 1, Undergraduate, 2010-2011
HOMOJEN KATALİZÖRLER, Undergraduate Minor, 2010-2011
ANORGANİK BİLEŞİKLERİN AYRILMASI, Undergraduate Double Major, 2010-2011
GENEL KİMYA 1, Undergraduate, 2010-2011
ANORGANİK KİMYA LAB, Undergraduate, 2010-2011
ANORGANİK KİMYA 2, Undergraduate, 2010-2011
ANORGANİK KİMYA LAB, Undergraduate, 2010-2011
Atom ve molekül yapısı, Undergraduate, 2010-2011
GENEL KİMYA 1, Undergraduate, 2010-2011
ORGANOMETAL KİMYASI, Undergraduate, 2010-2011
ANORGANİK BİLEŞİKLERİN AYRILMASI, Undergraduate Double Major, 2009-2010
HOMOJEN KATALİZÖRLER, Undergraduate Minor, 2009-2010
ANORGANİK KİMYA 1, Undergraduate, 2009-2010
GENEL KİMYA 1, Undergraduate, 2009-2010
GENEL KİMYA 1, Undergraduate, 2009-2010
ANORGANİK KİMYA LAB, Undergraduate, 2009-2010
ORGANİK SENTEZDE ORGANOMETALİK BİLEŞİKLERİN ÖNEMİ, Undergraduate Minor, 2009-2010
ANORGANİK KİMYA LAB, Undergraduate, 2009-2010
ANORGANİK KİMYA 2, Undergraduate, 2009-2010
ATOM VE MOLEKÜLÜN YAPISI, Undergraduate, 2009-2010
Atom ve molekül yapısı, Undergraduate, 2009-2010

Advising Theses

Yaşar S., Palladyum N-heterosiklik karben komplekslerinin sentezi ve C-C bağ oluşum reaksiyonlarındaki aktivitelerinin incelenmesi, Postgraduate, F.İMİK(Student), 2019
YAŞAR S., Benzimidazol N-Heterosiklik karben öncülleri ve komplekslerinin sentezi, katalitik aktivitelerinin incelenmesi, Postgraduate, S.ÇEKİRDEK(Student), 2013

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

YAŞAR S., Project Supported by Higher Education Institutions, RUTENYUM N-HETEROSİKLİK KARBEN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU, KATALİTİK UYGULAMALARININ İNCELENMESİ, 2014 - Continues
YAŞAR S., TUBITAK Project, Genişlemiş halkaya sahip rutenyum N heterosiklik karben komplekslerinin sentezi karakterizasyonu ve katalitik uygulamalarının incelenmesi, 2013 - Continues
YAŞAR S., FIRAT T., Project Supported by Higher Education Institutions, Dimerik Palladyum Nheterosiklik Karben Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi, 2020 - 2022
YAŞAR S., YAĞMURLU A., Project Supported by Higher Education Institutions, Bakır Nheterosiklik Karben Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi, 2020 - 2022
ALTIN S., YAŞAR S., Project Supported by Higher Education Institutions, Elektrikli araçlarda kullanılan silindir pil hücrelerinin üretimi ve performanslarının belirlenmesi, 2020 - 2021
YAŞAR S., ÖZDEMİR İ., GÜRBÜZ N., Project Supported by Higher Education Institutions, Organik Sentezde Palladyum Nheterosiklik Karben Kompleks Katalizli CH Bağ AktivasyonArilasyon Reaksiyonlarının İncelenmesi, 2019 - 2021
GÜRBÜZ N., YAŞAR S., ÖZDEMİR İ., Project Supported by Higher Education Institutions, Pd-N-Heterosiklik Karben Katalizli Arilasyon Tepkimeleri, 2019 - 2021
ÖZDEMİR İ., YAŞAR S., ÖZDEMİR İ., KARACA E. Ö., ŞAHİN BÖLÜKBAŞI S., ŞAHİN N., GÜRBÜZ N., Project Supported by Higher Education Institutions, Rh ve Ag N-heterosiklik Karben Kompleksleri Sentezi ve Antikanser Özelliklerinin İncelenmesi, 2018 - 2020
BULUT F., ALTIN S., YAŞAR S., ÖREN İ. C., Project Supported by Higher Education Institutions, Portable çok amaçlı non-manyetik mekanik karıştırıcı ürün geliştirme, 2018 - 2019
ALTIN S., ÖNAL Y., DEMİREL S., BAYRİ A., YAŞAR S., ALTIN E., BULUT F., Project Supported by Higher Education Institutions, Şarjedilebilir mini/mikro-pil üretimi ve elektrokimyasal performanslarının belirlenmesi, 2017 - 2019
YAŞAR S., Project Supported by Higher Education Institutions, FONKSİYONEL 7 VE 8 ÜYELİ N-HETEROSİKLİK KARBENLERİN VE PALLADYUM KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, SONOGASHİRA VE HECK TÜRÜ KATALİTİK SİSTEMLERDEKİ AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ, 2016 - 2018
YAŞAR S., EU Framework Program Project, Suda Çözünebilen Gümüş ve Rutenyum N-heterosiklik Karben Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi, 2014 - 2016

Scientific Refereeing

journal of coordination chemistry, SCI Journal, September 2017
Journal of organometallic chemistry, SCI Journal, September 2017
Applied organometallic chemistry, SCI Journal, August 2017

Metrics

Non Academic Experience

Gaziosmanpaşa Üniversitesi