Education Information

Education Information

 • 1996 - 2000 Doctorate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, Arap Dili Ve Belagati, Turkey

 • 1994 - 1995 Postgraduate

  Harran University, Instıtute Of Socıal Scıences, Hadis, Turkey

Dissertations

 • 2016 Postgraduate

  Hadislerle Komşuluk

  Harran University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis

 • 2000 Doctorate

  Ebu Ubeyde, hayatı ve eseri "Mecazu`l Kur`an" ın dil özellikleri

  Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arap Dili Ve Belagati

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • C1 Advanced Arabic