Education Information

Education Information

  • 1993 - 1998 Expertise In Medicine

    Inonu University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

  • 1998 Expertise In Medicine

    Hekimlerde iş doyumu ve tükenmişlik sendromunun aleksitimi ve bazı sosyodemografik değişkenlerle ilişkisi /

    Inonu University, Tıp Fakültesi, Psikiyatri