Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

GÜNÜMÜZ DÜNYASINDAN D-8’E YENİDEN BİR BAKIŞ

Tukish Studies , vol.12, no.8, pp.417-434, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

28 Şubat Sürecinin Türkiye’ye Finansal maliyeti

Toplumsal, Siyasal ve Ekonomik Yönleriyle DARBELER, Malatya, Turkey, 12 - 13 September 2017

INVESTIGATION OF PURCHASINGLICENSED MERCHANDISE BEHAVIORSOF SPORTS TEAMS FANS: STUDENTSOF İNÖNÜ UNIVERSITY EXAMPLE

IV. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ACCOUNTING AND FINANCE, Ohrid, Macedonia, 3 - 05 July 2017, pp.105-111

ESTIMATION OF THE MINIMUMHEALTH EXPENSES OF 2015-2016 1ST LEAGUE TEAMS OF 2015-2016TURKISH FOOTBALL FEDERATION

IV. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ACCOUNTING AND FINANCE, Ohrid, Macedonia, 3 - 05 July 2017

INVESTIGATION OF PURCHASING LICENSED MERCHANDISE BEHAVIORS OF SPORTS TEAMS FANS: STUDENTS OF İNÖNÜ UNIVERSITY EXAMPLE

IV. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ACCOUNTING AND FINANCE ISAF 2017, Ohrid, Macedonia, 3 - 05 July 2017, pp.105-109

ESTIMATION OF THE MINIMUM HEALTH EXPENSES OF 2015-2016 1ST LEAGUE TEAMS OF 2015-2016 TURKISH FOOTBALL FEDERATION…………..

IV. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ACCOUNTING AND FINANCE ISAF 2017, Ohrid, Macedonia, 3 - 05 July 2017, pp.316-321

D-8 e Bugünden bir Bakış

3. ULUSLARARASI MİLLİ GÖRÜŞ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 11 - 12 March 2017

Malatya İlinde Bulunan Suriyeli mülteciler İçin Hazırlanan Beydağı Konaklama TesislerindeSportif Faaliyetler

TURGUT ÖZAL ULUSLARARASI EKONOMİ VE SİYASETKONGRESİ IVKÜRESEL SİYASETTE YENİ YÖNELİMLER, Malatya, Turkey, 11 - 12 May 2017, pp.38-45 Sustainable Development

Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Maliyeti (2011-2017)

TURGUT ÖZAL ULUSLARARASI EKONOMİ VE SİYASETKONGRESİ IVKÜRESEL SİYASETTE YENİ YÖNELİMLER, Malatya, Turkey, 11 - 12 May 2017, pp.46-56

NONLINEARITY BEHAVIOUR OF EXCHANGE RATES IN TURKEY EFFECTS OF ECONOMIC AND POLITICAL EVENTS

3rd International Symposium on Accounting and Finance, Tokyo, Japan, 10 - 12 September 2014, pp.255-265

Nonlinearity Behaviour of Exchange Rates in Turkey

3rd International Symposium on Accouting and Finance’, Tokyo, Japan, 10 - 12 September 2014, pp.255-267

The Pioneer Institution in Mass Transportation in Istanbul Istanbul Electric Tramway and Tunnel Company İETT XIX Century

The 3rd International Conference on Luca Pacioli in Accounting History and the 3rd Balkans and Middle East Countries Conference on Accounting and Accounting History, İstanbul, Turkey, 19 - 22 June 2013

Firmaların Kredi Kullanmaları Açısından Katılım Bankalarıyla Ticari Bankaların Karşılaştırılması

Uluslararası Finans Sempozyumu 2012, Dünya Ekonomisinde Tasarruf-Yatırım İlişkileri ve Finansal sistemin Etkinliği, İstanbul, Turkey, 08 November 2012, pp.353-361

Finansal Sistemin Küreselleşme serüveni

Turgut Özal Uluslar arası Ekonomi ve Siyaset Kongresi II Küresel Değişim ve Demokratikleşme’, Malatya, Turkey, 19 - 20 April 2012

The Effect of Euro Changeover on the Turkish Foreign Trade

The Balkan Countries' 1st International Conference on Accounting and Auditin, Edirne, Turkey, 8 - 09 March 2007, pp.343-353

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

34

Project

3
UN Sustainable Development Goals