Publications & Works

Books & Book Chapters

Türkiye'nin Liberalizasyon Sürecinde Yaşanan Finansal Krizler: Nedenleri ve Sonuçları

in: 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye de Siyasal Hayat, Küçük A., Bakan S., Karadağ A., Editor, Aktuel Kitapevi Yayınları, İstanbul, pp.1197-1229, 2005

Türk Sermaye Piyasasında Gelişmeler

in: 1980 - 2003 Türkiye'nin Dış, Ekonomik, Sosyal ve İdari Politikaları, Göksu T., Çevik H. H., Baharçiçek A., Şen A., Editor, Siyasal Kitapevi Yayınları, Ankara, pp.615-643, 2003

Metrics

Publication

2

Project

1