Intensive Milling Systems For Mechanical Activation in the Production of Alumina from Non-Bauxite Sources


Creative Commons License

Aydemir M. K. , Erdemoğlu M.

8. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi, İzmir, Turkey, 13 October - 15 November 2021, pp.16-24

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.16-24

Abstract

Production of alumina from bauxite ores using the Bayer process is very-well known and applied industrially for many years. On the other hand, along with the bauxites that are not suitable for this process, demanding investigations are carried out on alumina production from non-bauxite sources such as kaolinite and/or pyrophyllite containing clays, nepheline syenite, fly ash, feldspars and pumice which has a significant amount of reserves in Turkey. The structure of the aluminum silicate minerals in these ores is broken down by roasting or intensive milling, allowing them to dissolve more efficiently under acidic leaching conditions. Increase in aluminum recovery by intensive milling is defined as the mechanical activation of minerals. Intensive milling for mechanical activation is now a pre-treatment stage in many industrial production flowcharts. In this paper, basics of alumina production from non-bauxite sources were summarized, intensive milling systems used on industrial scale for mechanical activation were reviewed and the usability of these systems for the alumina production from non-bauxites was evaluated.

Bayer prosesi kullanılarak boksit cevherlerinden alümina üretimi uzun yıllardır bilinmekte ve endüstriyel olarak uygulanmaktadır. Öte yandan, bu prosese uygun olmayan boksit cevherleriyle birlikte, kaolinit ve pirofillit içeren kaolinitik killer, nefelinli siyenit, uçucu küller, feldispatlar ve Türkiye’de dikkate değer miktarda rezerve sahip olan pomza gibi boksit dışı kaynaklardan da alümina üretimi konusunda yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Bu cevherlerdeki alüminyum silikat minerallerinin yapısı kavurma ya da aşırı öğütme yoluyla parçalanarak asidik liç koşullarında daha verimli çözünmeleri sağlanmaktadır. Aşırı öğütme yoluyla alüminyum veriminde sağlanan artış minerallerin mekanik aktivasyonu olarak tanımlanmaktadır. Mekanik aktivasyon için aşırı öğütme artık günümüzde birçok endüstriyel üretim akım şemasında yerini almış bir ön işlem basamağıdır. Bu bildiride, boksit dışı kaynaklardan alümina üretiminin temelleri özetlenmekte, mekanik aktivasyon için endüstriyel ölçekte kullanılan aşırı öğütme sistemleri ve bu sistemlerin boksit dışı kaynaklardan alümina üretimi için kullanılabilirliği değerlendirilmektedir.