Has the COVID-19 Pandemic Changed Turkey’s Performance Against The OECD in Regards to Green Growth Indicators?


Creative Commons License

POLAT M. A., ERGÜN S.

İnsan ve İnsan, vol.10, no.35, pp.29-46, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 35
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.29224/insanveinsan.1185722
  • Journal Name: İnsan ve İnsan
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.29-46
  • Inonu University Affiliated: Yes

Abstract

Pandemics cause societies to change in many ways, including political, economic, social, cultural and environmental. The possible effects of these changes are the decrease in production and consumption, decrease in income, increase in unemployment, decrease in trade, decrease in energy demand and environmental pollution. Depending on the development level of the countries, countries may be affected differently from these developments. The COVID-19 pandemic has also significantly affected the global economy. The COVID-19 pandemic continues to affect the Turkish economy. The aim of this study is to determine whether the COVID-19 pandemic has had an impact on Turkey’s green growth performance against the OECD by a pplying cluster analysis. Cluster analysis findings using 46 green growth indicators showed that the country group including Turkey changed after the COVID-19 pandemic. While Turkey was in the same group with countries such as Chile and Colombia before the pandemic, it started to be in the same group with countries such as Denmark, Sweden, Norway, Australia, Luxemburg and Finland, which have significant renewable energy potential that contributes to the improvement of environmental quality after the pandemic.
Pandemiler başta politik, ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel olmak üzere pek çok açıdan toplumların değişim sergilemelerine neden olmaktadırlar. Bu değişimlerin muhtemel etkileri üretim ve tüketimin gerilemesi, gelirin azalması, işsizliğin artması, ticaretin düşmesi, enerji talebi ve çevre kirliliğinin azalmasıdır. COVID-19 pandemisi de küresel ekonomiyi anlamlı bir şekilde etkilemiştir. Ülkeler, gelişmişlik düzeylerine göre bu gelişmelerden farklı şekilde etkilenmiştir. COVID-19 pandemisi Türkiye ekonomisini de etkilemeye devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı, COVID-19 pandemisinin Türkiye’nin OECD karşısındaki yeşil büyüme performansında bir etkiye yol açıp açmadığını kümeleme analizi uygulayarak belirlemektir. 46 yeşil büyüme göstergesi kullanılarak uygulanan kümeleme analizi bulguları, Türkiye’nin dahil olduğu ülke grubunun COVID-19 pandemisi sonrasında değiştiğini göstermiştir. Türkiye pandemi öncesinde Şili ve Kolombiya gibi ülkeler ile aynı grupta yer alırken, pandemi sonrasında çevresel kalitenin iyileştirilmesine katkı sunan önemli yenilenebilir enerji potansiyeline sahip Danimarka, İsveç, Norveç, Avustralya, Lüksemburg ve Finlandiya gibi ülkeler ile aynı grupta yer almaya başlamıştır.