Konservatif tedavi esnasında anksiyetenin yaş, cinsiyet ve eğitim durumu bakımından incelenmesi


Zorba Y. O. , Yıldız M., TURGUT H., Bayındır Y. Z.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.14, no.3, pp.35-40, 2004 (Scopus)