Malatya Geleneksel Konut Mimarisinin Plastik Bakımdan Ayrıcalığının Resimsel Anlatım Yoluyla İfadesi ve Tanıtımına Yönelik Çabalar


Creative Commons License

Göğebakan Y.

Presentation, pp.2-3, 2024

  • Publication Type: Other Publication / Presentation
  • Publication Date: 2024
  • Page Numbers: pp.2-3
  • Inonu University Affiliated: Yes

Abstract

İnsanoğlunun yaşamına ait izlerin görüldüğü kültürel yapı, her toplumun karakteristik yönünü ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır. Malatya ve çevresi de tarihsel dinamiklerden beslenerek zengin bir kültürel kimlik yaratmıştır. Bu kültürel kimliğin en önemli göstergelerinden bir tanesi de mimar yapılardır. Özellikle de sivil mimariye ait örnekler, kültürel karakterin önemli belirleyici ve tanımlayıcı unsurları olarak görülebilir. Karakteristik bir niteliğe sahip olan Malatya geleneksel konut mimarisine ait görünümler bir taraftan bölgenin zengin kültürel mirası hakkında bilgi verirken diğer taraftan da sanata konu olabilecek pitoresk bir yapıya sahiptir. Bir taraftan bu zengin mirasa ait değerlerin muhafaza edilmesi, gelecek kuşaklara aktarılması yani devamlılığının sağlanması gerekirken diğer taraftan da bu zenginliğin tanıtılması anlatılması gerekmektedir. İşte bu tanıtım bakımından kullanılan en önemli alanlardan bir tanesi de sanatsal anlatım yoludur. Çünkü insanlar arasında en iyi iletişim sağlayan alanlardan birisidir, sanat alanı. Yapılan bu çalışmada da sanatın anlatımcı ve etkileyici dili kullanılarak Malatya geleneksel konut mimarisi ile ilgili olarak gerek ulusal gerekse uluslararası alanda bir farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır.