Piyeloplasti Yapılan Ureteropelvik Bileşke Darlıklı Hastalarmızın Epidemiyolojik Verileri: Tek merkez Deneyimi


YILDIZ T., AKPINAR N., ARIK H., ELMAS A. T., UĞURALP S.

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.112-116, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier