HIRİSTİYAN DÜNYADA YENİDEN BİRLEŞME GİRİŞİMLERİ: ESKİ KATOLİK VE ANGLİKAN KİLİSESİ ARASINDA ORTAK KOMÜNYON


ŞAHİN O., OYMAK İ.

FIRAT ÜNIVERSITESI İLAHIYAT FAKÜLTESI DERGISI, vol.25, no.2, pp.1-19, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier