Palatal defekti olan tam dişsiz hastanın protetik rehabilitasyonu: Olgu sunumu


ÖĞÜNÇ A. , YILDIRIM AVCU G.

6. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text