Entakapon’un Farmasötik Dozaj Formundan UV Spektrofotometrik Tayini


Memiş H., Gümüştaş M., Uslu B., Özkan S. A.

8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Isparta, Turkey, 30 May - 03 June 2016, pp.115

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Isparta
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.115
  • Inonu University Affiliated: No

Abstract

Entakapon [2-siyano-3-(5-dihidroksiamino-3,4-diokso-1-siklohekza-1,5-dienil)-N-N-dietilprop-2-en amid] bir antiparkinson ajanıdır. Entakapon etkisini başlıca periferal olaylarda rol alan Katekhol-O-metiltransferaz (COMT) enzimini selektif ve geri dönüşümlü inhibe etmesiyle gösterir. Parkinson hastalığında Levodopa/Karbidopa terapisine yardımcı olarak kullanılır.

Bu çalışmada entakapon’un kantitatif tayininin UV spektrofotometre ile yapılması amaçlanmıştır. Analizler Agilent Technologies Cary 60 UV-Vis Spektrofotometre ile gerçekleştirilmiştir. Çözücü olarak metanolün kullanıldığı çalışmada farklı konsantrasyonlarda çözeltiler hazırlanarak kalibrasyon grafiği 300 nm dalga boyundaki absorbans değerleri kaydedilerek oluşturulmutur (1-30 µg mL-1). Gün içi ve günler arası tekrar edilebilirlik çalışmaları aynı gün ve farklı günlerde hazırlanan 3 farklı konsantrasyondaki çözeltilerin 5’ er kez ölçülmesi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında ise saf standartlarla geliştirilen yöntem ENT ilaç etken maddesini içeren piyadaki tablet dozaj formuna (Comtan ® ) uygulanmıştır. Yüksek geri kazanım değerleri yöntemin ilaç içerisinde bulunan yardımcı maddelerden etkilenmediğini göstermektedir.

Geliştirilerek valide edilen bu yöntem ile Parkinson hastalığında kullanılan ENT ilaç etken maddesini içeren farmasötik dosaj formunun analizleri herhangi bir ön işlem olmaksızın hızlı, kolay, duyarlı, seçici ve doğru bir şekilde tayin edilmiştir.