Bütünleşik Çok Kriterli Karar Verme Modeli ile Lojistik Firmalarının Performanslarının Ölçümü


ÇELİK D., ULUTAŞ A.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.22, no.3, 2022 (Peer-Reviewed Journal)