Mantığın Bir Tefsir Yöntemi Olarak Kullanılması: Muhammed Hâdimî’nin Enfâl Suresinin 23. Âyetini Tefsiri


BEKİROĞLU H.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.14, no.27, pp.51-81, 2015 (Peer-Reviewed Journal)