Bariatrik cerrahi uygulanan olgularda; plazma melatonin seviyelerinin tayini ve melatonin ile analjezi ihtiyacının karşılaştırılması


ALTUNKAYA N. , ERDOĞAN M. A. , ÖZGÜL Ü. , ŞANLI M. , UÇAR M. , ÖZHAN O. , ...More

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2017, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1